Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

Over een vaak misbruikt democratisch grondrecht

De vrijheid van meningsuiting is verworden tot een politiek-strategisch wapen dat wordt getrokken wanneer het goed uitkomt, en opgeborgen wanneer het de tegenstrever goed zou uitkomen. Wilders, Rutte of Erdogan: wie heeft recht van spreken? Een bijdrage van Jan Blommaert

Turkse regeringsleden werden het recht ontzegd in Nederland te spreken, zelfs in hun eigen consulaat, en dat is niet niks. Die Turkse regeringsleden hadden dan ook enkel diep misprijzen voor hoe Nederland met de vrijheid van meningsuiting omspringt.

Het is een merkwaardig rollenspel: een soort carnaval waarin de prins van de Nederlandse vrije meningsuiting die vrijheid voor Turkse politici wil beperken; en vertegenwoordigers van een bikkelhard censurerend regime zich prompt beroepen op net die vrijheid. De eerste beperkt dus een vrijheid die hij voor zichzelf zonder beperkingen opeist, terwijl de tweede zich beroept op een vrijheid die hij anderen zonder pardon ontzegt.

Iemand die voor diezelfde vrijheid van meningsuiting ook uiterst gevoelig blijkt is Geert Wilders. Toen hem in februari 2009 de toegang tot Groot-Brittanië werd ontzegd om daar te spreken over zijn anti-Islam film Fitna, liet hij weten: "Dit is niet alleen een klap in mijn gezicht, maar ook voor de vrijheid van meningsuiting". En hij eiste dat premier Balkenende zijn Britse collega hierover "keihard" zou aanspreken. Net, dus, wat de Turkse ministers zegden en eisten toen hen datzelfde recht werd ontzegd in Nederland. En toen Wilders eind 2016 terecht stond wegens zijn "minder Marokkanen" uitspraak, benoemde hij die rechtszaak tot "proces tegen de vrijheid van meningsuiting". Net zoals zijn vrijspraak in een eerder proces in 2010 tot triomf voor de vrijheid van meningsuiting was uitgeroepen. Immers, die vrijheid mag volgens Wilders niet beperkt worden, "de waarheid" moet altijd zegbaar zijn, zeker wanneer ze door "miljoenen" landgenoten gedragen wordt.

Lees de hele bijdrage van Jan Blommaert in Diggit Magazine.