Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

Billboardcampagnes over hiv en aids hebben in Zuid-Afrika averechts effect

Persbericht, 19 October 2015- Massamediacampagnes die Zuid-Afrikaanse jongeren tot gesprekken over hiv/aids moeten aanzetten, zouden wel eens averechts kunnen werken. In Zuid-Afrika wordt gebruik gemaakt van campagnes die met cryptische boodschappen een discussie over (on)veilige seks zouden moeten losmaken. In haar proefschrift toont Elizabeth Lubinga (Tilburg University/Universiteit van Groningen) echter aan dat deze billboardcampagnes juist zorgen voor minder in plaats van meer begrip over veilig vrijen. Deze misinterpretaties kunnen gevaarlijke gevolgen hebben.

De afgelopen twee decennia zijn de meeste Zuid-Afrikanen blootgesteld aan advertenties op billboards of posters die door de nationale of provinciale overheden en/of NGO's zijn ontwikkeld. Toch is Zuid-Afrika, met meer dan 6 miljoen hiv-besmettingen (17,9 procent van de bevolking), zwaar getroffen door de hiv-/aidspandemie. En iedere dag komen er 1000 nieuwe besmettingen bij. Bovendien zijn er problemen als: minder kennis van hiv/aids, een lager condoomgebruik binnen monogame relaties en gedrag dat de kans op besmetting met hiv vergroot.

Provocerende gezondheidscampagnes

Lovelife, een van de grootste Zuid-Afrikaanse gezondheidsorganisaties, gebruikt al jarenlang een campagnestrategie die tot doel heeft gesprekken tussen mensen uit te lokken via posters met boodschappen, beelden en metaforen die opzettelijk ‘verwarrend’ zijn. Elizabeth Lubinga wilde de aanname dat dergelijke campagnes tot gesprekken leiden, testen, gezien het feit dat het in de meeste Zuid-Afrikaanse culturen taboe is om over seks te praten.

Verwarrende boodschappen veroorzaken verwarring

Lubinga ontwierp zelf een aantal posters voor hiv-/aidspreventie waarop ze cryptische teksten en/of beelden. Zo werd een van de posters gebruikt om het conversatiegedrag van de deelnemers te bestuderen. Het onderzoek wees uit dat het gebruik van retorische afbeeldingen niet automatisch tot gevolg heeft dat jongeren met vrienden en familie over de boodschappen in de gezondheidscampagnes praten. Daarnaast bleek dat wanneer jonge Zuid-Afrikanen wel over de verwarrende boodschappen spraken, dit in plaats van meer juist tot minder begrip van de boodschap - en daarmee tot meer misverstanden over hiv/aids - leidde. Ze wil Zuid-Afrikaanse campagneorganisaties met klem vragen hun strategie te herzien.

Elizabeth Lubinga (1969) is houder van een M.Phil Journalism-graad aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika en docent aan de Universiteit van Limpopo. Vanaf 2008 werkte Lubinga als Junior Researcher aan een project getiteld HIV/AIDS aimed at Local and Rural Areas (HACALARA) dat financieel werd ondersteund door het South Africa-Netherlands Research Program on Alternatives in Development (SANPAD).

Noot voor de pers

Elizabeth Lubinga verdedigde haar dissertatie, getiteld Stop HIV/AIDS. Start talking? The effects of rhetorical figures in health messages on interpersonal discussions among South African adolescents, op 16 oktober 2015 aan Tilburg University. Promotoren: prof. Alfons Maes (Tilburg), prof. Carel Jansen (Groningen).

Elizabeth Lubinga is te bereiken op het (Zuid-Afrikaanse) telefoonnummer: +27 71285 0806.  E-mail: Elizabeth.Lubinga@ul.ac.za. Andere informatie: persvoorlichters@tilburguniversity.edu

hiv campagne