Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

Boekenpresentatie: 'Eigen zinnen' en 'Thuis zijn in het onbekende'

Op vrijdag 2 maart 2018 (15.00 – 19.00 uurl) presenteert het Tilburg Cobbenhagen Center twee publicaties in Theater de Boemel te Tilburg. Het ene boek is een eigenzinnige bundel over geïnspireerd werken, het andere een essayistisch lofdicht op de 'kunst van het verdwalen'.


Image TCC Eigen Zinnen

'Eigen zinnen'

Deze bundel bevat verhalen uit de praktijk voor de praktijk. Bill Banning, Cees Akerboom, Holkje van der Veer, Hub Vossen, Ivonne van de Kar, Liesbeth Hoeven Marije Vermaas, Marja Wittenbols, Patrick Chatelion Counet, Titus Frankemölle en Ton Duffhues (o.a. uit de sectoren onderwijs, zorg en landbouw) vertellen over het 'waarom' en 'waartoe' van hun werk. Ze reflecteren daarmee op de diepere vragen die ten grondslag liggen aan hun dagelijkse arbeid. Tegelijkertijd is het een uitnodiging aan de lezer om zichzelf soortgelijke vragen te stellen. (Redactie: Thijs Caspers)

Image TCC Thuis zijn in het onbekende

'Thuis zijn in het onbekende'

De vijf essays uit dit boek gaan ieder op hun eigen manier over de 'kunst van het verdwalen'. Een kunst die we grotendeels zijn verleerd in onze huidige samenleving die orde, wetten en regels centraal stelt. Wat vinden we als we onze creativiteit, spontaniteit en ons improvisatievermogen (weer) weten aan te boren? En welke verrassende perspectieven heeft de christelijke traditie hierbij in te brengen? Daarmee zet dit boek uiterst actuele kwesties in een onverwacht licht. (Auteur: Thijs Caspers)

Beide boeken vormen de afronding van het onderzoeksproject 'De katholieke traditie als levende kracht' o.l.v. prof. Erik Borgman.

De gehele uitnodiging vind je hier.