Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

PhD Defense Mr. J.S.N. Claeys, MA

Title: Vulnerability as a perceived weakness or a strength: a process-model of leader vulnerability
Supervisors: Prof. G.M. van Dijk, Prof. J. Verstraeten
Co-supervisor: Dr. H.L. LeroyLocation: Cobbenhagen building, Ruth First room (access via Koopmans building)

Wanneer: 10 oktober 2017 14:00