Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

PhD Defense Ms. S. Haimov, MA

Title: The Longitudinal Intervention Model – Phone interventions to help trauma and loss survivors
Supervisors: Prof. G.M. van Dijk, Prof. H.J.A. van Bakel
Co-supervisor: Dr. I. Lichtenfeld


Location: Cobbenhagen building, Ruth First room (access via Koopmans building)


Order the PhD thesis

Wanneer: 10 oktober 2017 10:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University