Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

Promotie mw. M. Vieira da Fonseca Serras Pereira, PDEng

Titel: A Multimodal approach to children’s deceptive behavior
Promotor: prof. dr. M.G.J. Swerts
Copromotor: dr. C.S. Shahid


Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen

Wanneer: 10 januari 2018 16:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University