Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

Promotie mw. J. Reinert, MA

Titel: Impossible Intentionality. Lewis, Meinong, and the Ontological Foundations of Intentional Semantics
Promotor: prof. dr. A.P. Thomas
Copromotor: dr. R.A. Muskens


Locatie: Cobbenhagen gebouw, Ruth First room (toegang via Koopmansgebouw) 


Proefschrift aanvragen


Wanneer: 05 december 2017 16:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University