Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

'Leven van wat komt' in filmfragmenten

Wat gebeurt er als we ons opnieuw laten aansteken door de ongehoorde solidariteit van de christelijke traditie? En hoe kan deze oude traditie ons helpen in de omgang met de brandende maatschappelijke vraagstukken van nu? Dergelijke vragen bepalen de inzet van Erik Borgmans boek 'Leven van wat komt'. Nu ontsloten aan de hand van korte filmfragmenten.


Erik Borgman over 'Leven van wat komt'

Om de inhoud van Leven van wat komt nader te ontsluiten, licht Borgman in bijgaande filmpjes de belangrijkste hoofdstukken toe.

1  Hoe te leven van wat komt?

Erik Borgman vertelt over de centrale inzet van zijn boek. Wat gebeurt er als we niet langer kijken naar het leven als een maakbaar project, maar als iets dat vooral naar ons toekomt, dat wij ontvangen en waarmee we in interactie staan?

2  Een katholiek uitzicht

Erik Borgman legt uit wat dat is: een 'katholiek' uitzicht op de samenleving? Waarom zouden we vanuit een religieuze positie naar de wereld kijken? Wat levert dat op?

3  Hoop doet leven

Erik Borgman spreekt over de rol die de hoop speelt in Leven van wat komt. Hoe zorgt hoop ervoor dat wij anders in het leven staan dan in onze cultuur gebruikelijk is geworden?

4  Deel van de wereld

De ecologie speelt in Leven van wat komt een belangrijke rol. Erik Borgman legt uit wat er gebeurt als we niet langer boven de wereld staan en haar proberen te veroveren, maar er organisch onderdeel van durven te zijn. Dit in onze tijd ongebruikelijke perspectief wordt door Borgman verkend aan de hand van de encycliek Laudato si' van paus Franciscus, waarin hij schrijft over de zorg voor de aarde als ons gemeenschappelijke huis (2015).

5  Liefde voor de wereld

Leven van wat komt maakt duidelijk dat goed leven vraagt dat wij houden van de wereld. Erik Borgman legt uit hoe wij kunnen houden van een wereld waarin zoveel is om juist een afkeer van te hebben. Hoe komt het goede naar ons toe in een wereld die gebroken is?Anderen over 'Leven van wat komt'

Op 28 maart 2017 werd het boek Leven van wat komt gepresenteerd. Het boek werd in ontvangst genomen door bisschop Gerard de Korte. Theoretici en praktijkwerkers lieten daarnaast hun licht schijnen op wat zij in Leven van wat komt lazen. Zij geven bondig hun gedachten weer.

1  Stephan van Erp

Theoloog Stephan van Erp (KU Leuven) spreekt over de theologie die ten grondslag ligt aan Leven van wat komt. Hij gaat in op het belang van 'Godsvertrouwen' en het idee dat we deel zijn van een beweging die aan ons voorafgaat.

2  Yvonne van de Kar

Ivonne van de Kar, expert op het gebied van human trafficking, strijdster tegen vrouwenhandel en eigenaar van 'Zusterwerk', vertelt over wat de benadering van Leven van wat komt betekent voor haar werk.

3  Reggy van Vugt

Reggy van Vugt, werkt bij Rabobank en richt zich op fraudebestrijding. Hij verbindt de visie van Leven van wat komt aan wat er plaatsvindt in de financiële wereld.

4  Nico Dullemans

Nico Dullemans, 'adviseur identiteit' bij onderwijskoepel Verus, maakt duidelijk wat vanuit Leven van wat komt te zeggen valt over de onderwijspraktijk.