-

Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Impactprogramma

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers uit verschillende vakgebieden met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. Door samen te werken ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor de uitdagingen van individu en samenleving in de 21e eeuw.

We sluiten aan bij vragen van de samenleving door krachten te bundelen voor het verbeteren van veerkracht, zorg en welzijn van individu en samenleving, voor verantwoord gebruik van data en voor slimme oplossingen in het digitale tijdperk. Daarvoor zetten we expertise in vanuit sociale, economische, juridische en culturele wetenschappen.

We streven naar impact op wetenschap en samenleving door extra aandacht te schenken aan drie essentiele en kansrijke thema's: Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing, en Creating Value from Data.

Dwars door deze thema's heen loopt de Digitale Samenleving: de ambitie van de gezamenlijke Nederlandse universiteiten om Nederland in te richten als proeftuin voor mensgerichte digitale technologie. De Digitale Samenleving kan, met hulp van data science, worden ingezet om de veerkracht te stimuleren van zowel individu als samenleving.

<b>Empowering the Resilient Society</b>

Empowering the Resilient Society

<b>Enhancing Health and Wellbeing</b>

Enhancing Health and Wellbeing

<b>Creating Value from Data</b>

Creating Value from Data

Laatste nieuws

  • 19-03-2018

    Save the Date: Impactcongres Tilburg University 14 juni 2018
    Tilburg University nodigt onderzoekers, beleidsmakers, ondernemers en andere professionals van harte uit om samen nieuwe oplossingen te verkennen voor maatschappelijke uitdagingen.

  • 19-03-2018

    Brabant Robot Challenge trapt af met 40 studenten in Tilburgse Hall of Fame
    Hoe ziet een prototype van de robot voor ouderen eruit, die een kruising is tussen een guardian angel, een huisdier, een butler, en een boodschappenwagen? Hoe kunnen we de brandveiligheid in ouderenwoningen waarborgen met behulp van een drone? Moeten we investeren in robotchirurgie bij neurochirurgie? Dat zijn voorbeelden van opdrachten van de tweede Brabant Robot Challenge (BRC) die op 15 maart van start ging in Tilburg.