-

Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Impactfestival VSNU in Amersfoort

De impact van wetenschap op de samenleving staat centraal op 23 november in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Dan nodigt de VSNU wetenschappers, beleidsstrategen en samenwerkingspartners uit om ervaringen te delen en in discussie te gaan.


Universiteiten en wetenschappers zorgen ervoor dat we de kennis hebben om de samenleving duurzamer, innovatiever en toekomstbestendig te maken. Vanuit hun eigen expertise en door het contact tussen universiteiten, scholen, bedrijven, overheid, gemeentes en burgers weten wetenschappers wat er nodig is aan kennis en kunnen ze hun ideeën en uitvindingen testen. Uiteindelijk zorgt nieuwe kennis voor talloze innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Die impact van wetenschap op de samenleving staat centraal op 23 november in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Dan nodigt de VSNU wetenschappers, beleidsstrategen en samenwerkingspartners uit om ervaringen te delen en in discussie te gaan. Tijdens het festival worden de verschillende vormen van kennisbenutting en de impact op de samenleving gepresenteerd. Ook wordt stilgestaan bij de uitdagingen van de toekomst. Wat kunnen universiteiten van elkaar en anderen leren en waar zit ruimte voor verbetering?
 
Bereid u voor op interessante lezingen, leerzame workshops, onverwachte presentaties en volop mogelijkheid om contact te leggen tijdens de lunch of borrel.

Meer informatie: www.vsnu.nl.

Wanneer: 23 november 2017 00:00

Einddatum: 23 november 2017 00:00