Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Creating Value from Data

voorbeeld impact3 Digitalisering en data vormen een twee-eenheid. Een aanzienlijk deel van ons gedrag wordt dagelijks in grote hoeveelheden data vastgelegd, die ook weer aan elkaar te koppelen zijn. Tilburg University streeft niet alleen naar nieuwe, betere data science technieken, maar ook naar transparantie, betrouwbaarheid en eerlijkheid bij het gebruik van data.

Daarvoor combineren we expertise op algoritmisch vlak aan juridische en ethische kennis, maar ook aan kennis van domeinen als finance, economie, logistiek, arbeidsmarkt en Human Resources.

Een voorbeeld van dit streven is de optimalisering van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

Programmaleider:

Hertog, D. den
Name prof.dr.ir. D. den Hertog
Tilburg School of Economics and Management
Econometrics and Operations Research
Position Full Professor
Room P 2.224
Phone +31 13 466 2122
E-mail d.denhertog@tilburguniversity.edu

Programmamanager & Contact:

Gruijthuijsen, M.P.J.M. van
Name drs. M.P.J.M. (Martijn) van Gruijthuijsen
Division Academic Support
Development and Alumni Relations
Position Programmanager
Room C 182
Phone +31 13 466 2953
E-mail m.p.j.m.vangruijthuijsen@tilburguniversity.edu