Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Empowering the Resilient Society

voorbeeld impact1

Onze samenleving staat voor kwesties waarvan de gevolgen moeilijk te overzien zijn. Markten en economieën zijn wereldwijd met elkaar verbonden, digitale technologie speelt een steeds grotere rol, klimaatverandering doet haar invloed gelden en vergrijzing, ontgroening en migratie veranderen de samenstelling van de bevolking. Hoe kunnen we menswaardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid blijven vormgeven?

Om de samenleving te versterken hebben we nieuwe vormen van politiek, bestuur en recht nodig, nieuwe vormen van werk en economie en aandacht voor de leefomgeving als het gaat om gezondheid, duurzaamheid, verkeer en veiligheid. Maar ook nieuwe vormen van moraliteit, ethiek, zingeving en sociale cohesie. Waar verschillen tussen mensen toenemen, is des te meer veerkracht nodig.

Een van de projecten die daarop inhaakt, is de Brabant Robot Challenge.

Programmaleider:

Wilthagen, A.C.J.M.
Name prof. dr. A.C.J.M. (Ton) Wilthagen
Tilburg Law School
Department of Politics and Public Administration
Position Full Professor
Room M 610
Phone +31 13 466 2473
E-mail wilthagen@tilburguniversity.edu

Programmamanager & Contact:

Schoots, C.M.
Name drs. C.M. Schoots
Division Academic Support
projects
Position Policy advisor
Room C 13
Phone +31 13 466 2274
E-mail marieke.schoots@tilburguniversity.edu