Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Brabant Robot Challenge

Robotica moeten we niet overlaten aan technici: het is cruciaal om verschillende disciplines bij elkaar te brengen om deze technische revolutie goed te begeleiden voor alle betrokkenen. Vanuit die gedachte werd in Tilburg de Brabant Robot Challenge geboren. Door zorginstellingen, studenten van verschillende Brabantse onderwijsinstellingen en bedrijven bij elkaar te brengen, is een vruchtbare samenwerking ontstaan.                                

Winnaars Brabant Robot Challenge 2016

Winnaars Brabant Robot Challenge 2016

Doel

Vier instellingen voor hoger onderwijs in Brabant – Tilburg University, Fontys, Technische Universiteit Eindhoven en Avans zien een taak weggelegd om zich samen met hun studenten voor te bereiden op het Brabant van de toekomst. In de slimme maakregio Noord-Brabant zullen de effecten van robotisering zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland. De reden is de vergaande verwevenheid van het bedrijfsleven in industrie en zorg, technisch onderwijs en overheid. Noord-Brabant kan daarmee kansen grijpen en proberen negatieve gevolgen te voorkomen.

Robbert Coenmans

Aanpak

Met de Brabant Robot Challenge bieden de betrokken onderwijsinstellingen studenten in het hoger onderwijs een unieke leergang aan met verschillende perspectieven op robotisering. Technische en medische kennis is namelijk niet genoeg voor een samenleving met robots. Sociaal-wetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten zijn net zo belangrijk. Waarom worden zorgrobots op de ene zorgafdeling bijvoorbeeld omarmd en op de andere niet?

 • Studenten wonen vijf bijeenkomsten bij waarin topdocenten van de betrokken onderwijsinstellingen aspecten van robotisering belichten.
 • Bedrijven en instellingen leggen de studenten een casus uit de praktijk voor die de studenten in multidiscplinaire groepen oplossen.
 • De beste oplossing wordt bekroond in een gezamenlijke slotbijeenkomst waarin studenten hun oplossing pitchen.
 • De opgedane kennis komt ten goede aan de deelnemende instellingen.
Eleftherios Chelioudakis

IMPACT

 • 19 gemotiveerde studenten werkten aan robotisering in de praktijk in 2016;
 • waardevolle input van studenten in onder meer Toegepaste Gerontologie, Law and Technology Electrical Engineering en Accountancy voor casussen van zorginstellingen RSZK (Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen), GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving), HIT (Heemskerk Innovative Technology), Preceyes en Vughterstede;
 • start netwerk Brabantse onderwijs- en zorginstellingen rond robotica;
 • volgende editie Brabant Robot Challenge: voorjaar 2018 met 45 studenten. Deelnemende instellingen: Vivent, Centrale 24, BlueJay/ Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ElisabethTweeSteden Ziekenhuis Tilburg / Coöperatie Neurochirurgie Brabant, Provincie Noord-Brabant en Synchron Instrumenten.

Partners

 • Tilburg University
 • Avans
 • Fontys
 • Technische Universiteit Eindhoven
Ineke van Kruining

Sponsors

 • Brabant Kennis
 • Innovatieprogramma Beagle van de Provincie Noord-Brabant
logo brabant robot challenge