Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Enhancing Health & Wellbeing

voorbeeld impact2

Gezondheid en welbevinden zijn vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Het perspectief vanuit het individu, met aspecten zoals lichamelijke en geestelijke gezondheid, ligt voor de hand. Maar gezondheid is ook te benaderen vanuit het perspectief van organisaties en de maatschappij. Vanuit al deze perspectieven moeten we beslissingen nemen die niet alleen een korte termijn winst opleveren, maar ook gezondheid en welbevinden op de lange termijn bevorderen.

Vaak gebeurt dit echter niet, waardoor problemen ontstaan zoals verslaving, milieuvervuiling en uitbuiting. Dit kan veranderen. Vanuit de verschillende expertises van Tilburg University proberen wij in samenwerking met de zorgsector, het bedrijfsleven, verschillende opleidingsinstituten en organisaties bij te dragen aan onderzoek en scholing om gezondheid en welbevinden van mens en maatschappij te verbeteren.

Het digitaal volgsysteem voor kankerpatiënten PROFIEL is daar een voorbeeld van. Hierin werken we samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) aan het verzamelen van data over overlevers van kanker, die de basis vormen voor heel veel onderzoek.

Programmaleider:

Sitskoorn, M.M.
Name prof. dr. M.M. (Margriet) Sitskoorn
TS Social and Behavioral Sciences
Cognitive Neuropsychology
Position Full professor
Room S
Phone +31 13 466 2497
E-mail m.m.sitskoorn@tilburguniversity.edu

Programmamanager & Contact:

Gottmer-Welschen, L.M.C.
Name dr. L.M.C. (Laura) Gottmer-Welschen
projects
Position Progam Manager Impact
Room C 13
Phone +31 13 466 8324
E-mail l.m.c.gottmer@tilburguniversity.edu