-

Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Science with a Soul: Tilburg University Impactprogramma gaat in dialoog

Het Impactteam van Tilburg University heeft het Tilburgse Dear Future festival rond sociale innovatie aangegrepen het gesprek aan te gaan met maatschappelijke partijen. Wat kunnen we samen oppakken binnen het programma waarmee we maatschappelijke veerkracht, zorg en welzijn en (big) datagebruik willen versterken in de samenleving?

“Jullie zijn welllicht mensen ‘van buiten’ maar niet lang meer”, zo legde Ton Wilthagen uit, een van de drie leiders van het Impactprogramma. “We willen graag gezamenlijk impact maken, maar daarvoor moeten we vanaf het begin ook samen optrekken. (… ) Daarom nodigen we jullie uit mee te denken over wat er hoog op de agenda moet.”

Gedeelde visie

dear future a dear future b dear future c dear future d

Een voorbeeld van een partner die al met het Impactteam meeloopt is de Robotacademie, een trainingscentrum dat kennis delen over robotica nastreeft omdat daar nog veel onbekendheid over en angst voor bestaat. “We moeten massa gaan maken, en daar zijn partners hard voor nodig”, legde Josje Verbeeten uit. De Robotacademie en Tilburg University vonden elkaar vanwege de gedeelde visie dat de opkomst van robotica niet alleen over techniek gaat maar net zo goed om sociale, onderwijs- en datakanten van robots, om maar wat te noemen. Zowel overheidsinstanties als bedrijven hebben behoefte aan nieuwe kennis en inzicht in hoe zoveel mogelijk mensen ervan kunnen profiteren.

Koen Peters, consultant bij het World Food Programme, deed via Skype een duit in het zakje vanuit Rome: omgaan met allerlei soorten data uit allerlei bronnen en van diverse partners betekent dat je daar pragmatisch en creatief mee moet omgaan. De menselijke factor is onmisbaar, zo ervaart hij dagelijks. Hij werkt nu aan het optimaliseren van voedselhulp in Nigeria. Wat is efficiënter, lokaal inkopen, vouchers uitdelen aan de mensen zelf of importeren?

Geïnspireerd

Dick den Hertog, programmaleider Creating Value from Data binnen het Impactteam, is trots op de samenwerking van Tilburg University met het WFP. “Dit soort projecten doe je niet achter je bureau, je gaat naar buiten toe.” Voor Koen Peters betekende dat overigens niet alleen een interimfunctie bij het WFP vanuit de universiteit, maar ook een baan. Den Hertog werd op zijn beurt geïnspireerd tot het oppakken van soortgelijke data-projecten onder de titel Data Science for Humanitarian Innovation. “Binnenkort starten we met de optimalisering van medicijndistributie in Afrika. Dit zijn fantastische toepassingen waarmee we veel kunnen betekenen.”

Vier workshops en een netwerkborrel leverden in de loop van de middag nieuwe inzichten, creatieve ideeën, intense discussies en verse contacten op. De Impactthema’s worden herkend en gedeeld, zoveel is duidelijk. Een greep vaan aanknopingspunten die vervolg kunnen krijgen:

  • Hoe meer robots, des te meer leuke banen we krijgen – maar hoe organiseren we dat mensen bijblijven?
  • Data Science is een game changer, maar hoe voorkomen we de kwalijke kanten ervan?
  • Een nieuwe slimme wijk maken we ook sociaal en veerkrachtig door de betrokkenheid van de bewoners te bevorderen, of door de wijk in modules in te delen die op zichzelf weer kleine proeftuinen zijn.
  • De kennisbehoefte in de zorg verandert steeds, voortdurende co-creatie met partners is essentieel om werkelijk verschil te maken;
  • Data Science kan gebruikt worden om medische behandelingen te personaliseren: door bijvoorbeeld met nieuwe onderzoeksmethoden te schatten welke behandeling het beste voor je is.

Communities

Kortom – er is een mooi begin gemaakt met het bouwen van communities rond de drie Impactthema’s. Wordt vervolgd. En wie wil aansluiten kan terecht bij het Impactteam, zie www.tilburguniversity.edu/impact.