-

Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

48 aanvragen ingediend voor Impact PhD programma

Een indrukwekkend aantal van 48 aanvragen is ingediend voor promotie-onderzoek dat een brug slaat tussen verschillende wetenschappelijke vakgebieden en tussen wetenschap en samenleving - de belangrijkste doelen van het IMPACT programma van Tilburg University. In 2018 komen er 9 promotieplaatsen beschikbaar verdeeld over de faculteiten, om het onderzoek te versterken binnen de Impactthema's “Empowering the Resilient Society” en “Enhancing Health and Wellbeing”. Voor het thema “Creating Value from Data” is al eerder een investering gedaan via JADS en DSC/t.

Elke faculteit van Tilburg University financiert twee promotieplaatsen (behalve TST: 1 plaats) vanaf augustus/september 2018. Promovendi die vallen binnen het IMPACT Programma worden bij voorkeur begeleid door twee onderzoekers uit verschillende faculteiten, om daarmee bij te dragen aan het doel van het IMPACT Programma om de samenwerking en samenhang tussen de wetenschappen binnen de universiteit te versterken en zo kwaliteit en impact te verhogen (science-for-science).

Andere doelen van het IMPACT Programma zijn:

  • Samenwerking bevorderen met bedrijven en maatschappelijke instellingen (science-for-society);
  • Anticiperen en reageren op (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen door middel van sociale innovatie en maatschappelijke impact;
  • Een helder profiel neerzetten voor Tilburg University door middel van een onderscheidende, herkenbare en consistente propositie;
  • Maatschappelijke en economische impact genereren om de samenleving verder te brengen.

Ton Wilthagen, namens het IMPACT team: “Als IMPACT team zijn we erg blij met het aantal aanvragen en de spreiding ervan over de faculteiten. De diverse combinaties van wetenschappen die binnen de aanvragen zijn gemaakt zijn heel bemoedigend en maken dat we uitkijken naar het besluitvormingsproces later deze maand.”  

Het IMPACT team en de decanen van de Schools besluiten voor het einde van de maand maart welke promotieprojecten worden gehonoreerd.