-

Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Uitnodiging VSNU Impactfestival: Wetenschap in de Maatschappij

Op donderdag 23 november van 10.00 - 16.30 uur organiseert de Vereniging van Universiteiten het VSNU-Impactfestival: Wetenschap in de Maatschappij, in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het Impactprogramma van Tilburg University is onder meer vertegenwoordigd met een workshop door Dick den Hertog.

Op het VSNU-Impactfestival ontdekken wetenschappers, beleidsstrategen en stakeholders uit het bedrijfsleven en de publieke sector wat de impact van het wetenschappelijk onderzoek op de samenleving is. Universiteiten laten zien hoe zij (samen)werken aan impact. Alle vormen van impact komen aan bod tijdens het plenaire gedeelte en de workshops. In het plenaire gedeelte staan we ook stil bij de uitdagingen van de toekomst en gaan we in op wat universiteiten van elkaar en van andere sectoren kunnen leren. Naast de universiteiten, leveren ook organisaties als KNAW, NWO, het Rathenau Instituut, gemeenten, het bedrijfsleven en de Rijksoverheid een bijdrage aan het programma.

Workshops

Naast de plenaire onderdelen, kunt u deelnemen aan twee rondes van inspirerende praktijkworkshops. Er zijn verschillende workshops over samenwerken (in de regio), impact in de wetenschapspraktijk, beleidsmaatregelen om impact te stimuleren en ondernemerschap. Ook scholen, bedrijven en andere stakeholders zijn aanwezig om mee in gesprek te gaan.


De VSNU kijkt uit naar een inspirerende dag op 23 november en hoopt van harte dat u daar onderdeel van kunt zijn. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid voor (gratis) aanmelding.