Competence Centre for Pension Research

Het CCP is een interdisciplinair onderzoeksinstituut, dat zich richt op de fiscale en civielrechtelijke aspecten van pensioenen en andere toekomstvoorzieningen.

Events Competence Centre for Pension Research

Het Competente Centre for Pension Research (CCP) organiseert verschillende evenementen op pensioengebied. Hieronder vindt u een overzicht van jaarlijks terugkerende activiteiten. Recente activiteiten en aankondigingen vindt u onder nieuws.

PwC-pensioenlezing

Op donderdagmiddag 7 december 2017 verzamelden ruim tweehonderd genodigden uit alle sectorgeledingen zich in de aula van Tilburg University voor de dertiende editie van de PwC Pensioenlezing. Het CCP organiseerde deze editie onder het thema ´Een andere kijk op pensioen´. Terwijl het pensioendebat de laatste jaren vooral focust op de techniek achter de stelselherziening en welke keuze daarbij gemaakt (zouden moeten) worden, sloegen de uitgenodigde sprekers andere wegen in en kleurden buiten de bekende pensioenlijntjes. Sprekers waren Bas Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam), Bastiaan Starink (Tilburg University/Netspar/PwC), Raymond Montizaan (Maastricht University), Karina Raaijmakers (Autoriteit Financiële Markten) en Wendy van Tol (PwC).

De PwC Pensioenlezing 2018 zal plaatsvinden op donderdag 6 december 2018.

Hieronder vindt u tevens het verslag van de voorgaande editie van de PwC Pensioenlezing die plaatsvond op vrijdagmiddag 9 december 2016.

PhD meeting on Pensions

Op 22 juni 2017 vond de tweede PhD-meeting on Pensions plaats. Een gezamenlijk initiatief van ITEM van de Universiteit Maastricht en het CCP van Tilburg University. De focus van de bijeenkomst was het stimuleren van het multidisciplinair onderzoek naar pensioenen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen de pensioenwereld. Daarnaast kregen de promovendi de mogelijkheid om hun netwerk te verbreden, hun onderzoek te toetsen en feedback uit te wisselen tijdens verschillende pitches en workshops. Met een twintigtal deelnemers, die zich bezig houden met een diversiteit aan pensioen gerelateerde onderzoeksthema’s, mogen we terugkijken op een geslaagde tweede editie.

Ook de derde editie kunt u alvast in uw agenda zetten. Deze zal plaatsvinden op 21 juni 2018.