Competence Centre for Pension Research

Het CCP is een interdisciplinair onderzoeksinstituut, dat zich richt op de fiscale en civielrechtelijke aspecten van pensioenen en andere toekomstvoorzieningen.

Events

Het Competente Centre for Pension Research (CCP) organiseert verschillende evenementen op pensioengebied. Hieronder vindt u een overzicht van jaarlijks terugkerende activiteiten. Recente activiteiten en aankondigingen vindt u onder nieuws.

PwC-pensioenlezing

Op vrijdagmiddag 9 december 2016 verzamelden ruim tweehonderd genodigden uit alle sectorgeledingen zich in de aula van Tilburg University voor de twaalfde editie van de PwC Pensioenlezing. Het CCP organiseerde deze editie onder het thema 'Het pensioen van de toekomst vergt meer dan een stelselherziening'. De toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel en andere actuele thema’s werden behandeld door sprekers Bert Boertje (De Nederlandsche Bank), Casper van Ewijk (Tilburg University/Netspar), Christiaan Hertogh (ABN AMRO Bank), Bastiaan Starink (Tilburg University/Netspar/PwC) en Wim Koeleman (PwC).

De PwC Pensioenlezing 2017 zal plaatsvinden op 7 december 2017.

PhD meeting on Pensions

Op 23 juni 2016 vond de eerste PhD-meeting on Pensions plaats. Een gezamenlijk initiatief van ITEM van de Universiteit Maastricht en het CCP van Tilburg University. De focus van de bijeenkomst was het stimuleren van het multidisciplinair onderzoek naar pensioenen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen de pensioenwereld. Daarnaast kregen de promovendi de mogelijkheid om hun netwerk te verbreden, hun onderzoek te toetsen en feedback uit te wisselen tijdens verschillende pitches en workshops. Met een twintigtal deelnemers, die zich bezig houden met een diversiteit aan pensioengerelateerde onderzoeksthema’s, mogen we terugkijken op een geslaagde eerste editie.

Ook de tweede editie kunt u alvast in uw agenda zetten. Deze zal plaatsvinden op 22 juni 2017.