cobbenhagen center header image

Tilburg Cobbenhagen Center

Boekproject 'Excellence with a Soul'

Het Tilburg Cobbenhagen Center werkt aan een boekproject getiteld 'Excellence with a Soul. De profilering van een universiteit in de traditie van Martinus Cobbenhagen'. Publicatie hiervan is te verwachten in 2017-2018.

Wat er gebeurt wanneer de academie wordt overgenomen door marktmechanismen

In het boek 'Excellence without a Soul' (2006) beschrijft Harry Lewis, tientallen jaren werkzaam als hoogleraar en decaan van Harvard University, wat er gebeurt wanneer de academie wordt overgenomen door marktmechanismen. Het idee dat universiteiten gebaat zijn bij het geld en de status die haar door externe bronnen wordt toegekend, doet deze instituties steeds verder afdrijven van de eigen missie.  Studenten worden via het aanbod van vooraanstaand onderwijs gevormd tot professionele academici voor wie succesvolle carrièrekansen en een berekenend toekomstperspectief in het verschiet liggen. Hen wordt alles geleerd, zo stelt Lewis, behalve de praktische wijsheid om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven en de samenleving waaraan zij een actieve bijdrage leveren.

Wereldwijd blijken universiteiten met dit spanningsveld te worstelen

Hoe kan de universitaire missie vormgegeven worden vanuit een tegelijkertijd intellectuele én sociale invalshoek? Dikwijls opereren universiteiten vanuit één van deze benaderingen, zo wordt in dit boekproject beschreven. Waar de London School of Economics and Political Science zichzelf vormgeeft als een instelling waar de bestudering van wereldwijde maatschappelijke mechanismen tot de core business behoren, draagt de Universiteit van Midden-Amerika (UCA) in El Salvador sinds het beëindigen van de burgeroorlog in dat land een uitgewerkte opvatting uit over haar bijdrage aan het opbouwen van de Civil Society. Beide universiteiten geven hun missie vorm vanuit een samenhangend geheel van waarden en overtuigingen die wortelen in een aloude traditie. Deze historische continuïteit geeft hun profiel bedding en daadkracht.

Hoe zit dat bij Tilburg University?

Door welke traditie laat Tilburg University zich leiden? En hoe werken de waarden die in deze traditie verankerd liggen door in wat zij beschouwt als haar missie? Het boekproject 'Excellence with a Soul' wordt ondersteund door het Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Onderwijs. Er zullen verschillende auteurs binnen Tilburg University aan meewerken en het zal aanleiding zijn om discussies te organiseren over de identiteit en de maatschappelijke rol van Tilburg University in relatie tot de Nederlandse, de Europese en de wereldwijde samenleving.