cobbenhagen center header image

Tilburg Cobbenhagen Center

Re-Member | Community of Practice (CoP)

De Community of Practice (CoP) Re-Member doet onderzoek naar de huidige herinneringscultuur, in samenspel met directe betrokkenen uit de herinneringspraktijk.

Via case studies werken we met maatschappelijke partners samen aan actuele vraagstukken op het gebied van het herdenken van oorlog en vieren van vrijheid in Nederland.


Nieuw verschenen in de CoP Re-Member

  • Tilburg Cobbenhagen Center - Jaarverslag 2016-2017 24-10-2017Direct link TCC Jaarverslag 2016-2017
    De jaren 2016 en 2017 waren voor het Tilburg Cobbenhagen Center jaren van expansie. Dit jaarverslag geeft een goede indruk van de veelheid van activiteiten die het TCC ontplooit of waar haar leden bij betrokken zijn en maakt tevens hun samenhang duidelijk.

  • Eindrapportage Olab Impactmeeting 26-07-2017Direct link Eindrapportage Olab Impactmeeting
    Eindrapportage van een impactmeeting, uitgevoerd door studenten van Tilburg University in opdracht van Starters4Communicaties in Tilburg. Starters4Communities verbindt starters op de arbeidsmarkt (jonge professionals in de leeftijd van 22-30 jaar) in teams aan een aantal bewonersinitiatieven.

  • Interview Liesbeth Hoeven: Jaarverslag TiU 23-07-2017Direct link Interview Liesbeth Hoeven: Jaarverslag TiU
    Interview with Liesbeth Hoeven, co-founder and manager of the Tilburg Cobbenhagen Center: 'It is great to be able to combine management with citizen science, science that we actively involve citizen in.'

Op de agenda

Waarom de CoP Re-Member?

Er is in de Nederlandse samenleving een behoefte aan een collectieve identiteit waarin gevestigde en nieuwe sociale groepen zich enerzijds in hun eigenheid erkend en vertegenwoordigd voelen, en anderzijds met elkaar worden verbonden. De CoP Re-Member draagt op eigenzinnige wijze bij aan het publieke debat vanuit de idee dat verhalen over het verleden toegang geven tot een actuele identiteit.

We ontwikkelen een toekomstvisie voor het herdenken in Nederland en stellen van hieruit beleidsadviezen op, ontwerpen nieuwe lesmodules en plaatsen van herinnering – en brengen deze processen en producten onder de aandacht van een breed publiek.

Of laat je inspireren door de bijdragen van anderen en lees alle artikelen.


Case studies Re-Member

Gedenkproject 'Vrijheid doorgeven'

image vrijheid doorgeven

In 2017-2018 werkt de CoP Re-Member met toonaangevende partners in het erfgoedveld toe naar de uitgave van een boek, de ontwikkeling van een fysiek en digitaal monument (website) en de productie van een tv-documentaire met een educatieve component. Binnen dit drietal producten richten we ons op de ten minste 22 verzetsverhalen van de Tilburgse studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Wat waren hun vragen, dilemma's, dromen en idealen? Op een interactieve manier worden de verhalen van onze oud-studenten verbonden met de verhalen die momenteel onder studenten leven. Via het doorgeven van de verhalen van toen, willen we empathie en bewustwording creëren bij de studenten van nu.

Meer over het boek, het digitaal monument en de tv-documentaire

Symposium filmpremière ‘Klanken van oorsprong’

Lead image algemeen menigte3 175x130

Scarabeefilms bereidt een nieuwe documentaire voor: 'Klanken van oorsprong'. De documentaire brengt een indringende zoektocht in beeld naar de impact van oorlog, vluchten en het opnieuw moeten beginnen bij verschillende generaties Nederlands-Indische muzikanten. De CoP 'Re-Member' is betrokken bij de organisatie van een publieksgericht symposium voorafgaand aan de filmpremière, waarin diverse sprekers
 uit wetenschap en samenleving met elkaar in gesprek gaan over de herinneringscultuur in Nederland in het algemeen, en in het bijzonder over de plaats die daarin is weggelegd voor de geschiedenis van Nederlands-Indië.

Gezocht: ondernemende denkers!

lead image tcc cheque crowdfunding

De CoP Re-Member werkt met veelbelovende junior onderzoekers aan de opzet van een tweetal nieuwe projecten. Het eerste projectvoorstel houdt zich bezig met de vraag naar sociale in- en uitsluiting in de context van vluchtelingenopvang en huisvesting binnen een gemeente in de regio. Het onderzoek zal uitmonden in concreet beleidsadvies. Het tweede projectvoorstel richt zich op de ontwikkeling van lesmethoden over de Tweede Wereldoorlog op scholen: hoe maken we de gebeurtenissen van toen relevant voor de leerlingen van nu, welke verbindingen met de actualiteit kunnen we leggen en welke niet? Interessant in dit verband is de link met de herinneringen van 'nieuwe' Nederlanders – waaronder vluchtelingen.

Leden van deze CoP

De CoP Re-Member is een 'lerende gemeenschap' voor professionals en vrijwilligers die verbonden zijn met de herinneringspraktijk.

Wetenschappelijk onderzoekers werken binnen deze Community of Practice samen met nationale en regionale herdenkingscomités, kunst- en erfgoedorganisaties, landelijke en gemeentelijke beleids- en bestuursorganen, primair en voortgezet onderwijs, ontwerpbureaus en journalisten.

Wil je meedoen of heb je vragen?

De CoP Re-Member staat onder leiding van onderzoeker Dr. Liesbeth Hoeven (1982), tevens manager van het Tilburg Cobbenhagen Center. Je kunt contact opnemen via email: E.J.Hoeven@tilburguniversity.edu.

TCC Liesbeth Hoeven


Neem gerust contact met ons op. We verkennen de mogelijkheden tot samenwerking graag.