cobbenhagen center header image

Tilburg Cobbenhagen Center

Re-Member | Community of Practice (CoP)

De Community of Practice (CoP) Re-Member doet onderzoek naar de huidige herinneringscultuur, in samenspel met directe betrokkenen uit de herinneringspraktijk.

Via case studies werken we met maatschappelijke partners samen aan actuele vraagstukken op het gebied van het herdenken van oorlog en vieren van vrijheid in Nederland.


Nieuw verschenen in de CoP Re-Member

  • Dialoogmiddag koloniaal verleden en multicultureel heden 27-11-2018Direct link Dialoogmiddag koloniaal verleden en multicultureel heden
    Op zaterdag 8 december 2018 vindt er in het VerHalenHuis in Tilburg-Noord een dialoogmiddag plaats over het koloniale verleden en het multiculturele heden van Nederland. Drie inhoudelijke deskundigen zullen een lezing verzorgen en aanwezigen treden met elkaar over dit thema in dialoog. Deze dialoogmiddag staat in het teken van het bijdragen aan meer wederzijds begrip in de multiculturele Tilburgse samenleving en sluit aan bij het ideaal van een 'inclusieve stad'. Dit is tevens één van de vier thema's van het bestuursakkoord van het Tilburgse gemeentebestuur.

  • Frans Linders overleden 20-07-2018Direct link Frans Linders overleden
    Op 95-jarige leeftijd is Frans Linders overleden. De inwoner van Oss speelde een prominente rol in de documentaire 'Loyaal! Maar waaraan?' over het Tilburgse studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  • Symposium 'Klanken van Oorsprong' 05-06-2018Direct link Symposium 'Klanken van Oorsprong'
    Op 21 juni 2018 gaat de muzikale documentaire 'Klanken van Oorsprong' in premiere. Tilburg Cobbenhagen Center organiseerde samen met Scarabee Films een symposium over de herkomst van Nederlands Indische artiesten en het zoeken naar hun identiteit, afgewisseld met (swingende) muziek en nog nooit eerder vertoond archiefmateriaal uit het koloniale tijdperk. Een mozaïek van kleine verhalen!

Op de agenda

Waarom de CoP Re-Member?

Er is in de Nederlandse samenleving een behoefte aan een collectieve identiteit waarin gevestigde en nieuwe sociale groepen zich enerzijds in hun eigenheid erkend en vertegenwoordigd voelen, en anderzijds met elkaar worden verbonden. De CoP Re-Member draagt op eigenzinnige wijze bij aan het publieke debat vanuit de idee dat verhalen over het verleden toegang geven tot een actuele identiteit.

We ontwikkelen een toekomstvisie voor het herdenken in Nederland en stellen van hieruit beleidsadviezen op, ontwerpen nieuwe lesmodules en plaatsen van herinnering – en brengen deze processen en producten onder de aandacht van een breed publiek.

Of laat je inspireren door de bijdragen van anderen en lees alle artikelen.


Case studies Re-Member

Gedenkproject 'Vrijheid doorgeven'

image vrijheid doorgeven

In 2017-2018 werkt de CoP Re-Member met toonaangevende partners in het erfgoedveld toe naar de uitgave van een boek, de ontwikkeling van een fysiek en digitaal monument (website) en de productie van een tv-documentaire met een educatieve component. Binnen dit drietal producten richten we ons op de ten minste 22 verzetsverhalen van de Tilburgse studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Wat waren hun vragen, dilemma's, dromen en idealen? Op een interactieve manier worden de verhalen van onze oud-studenten verbonden met de verhalen die momenteel onder studenten leven. Via het doorgeven van de verhalen van toen, willen we empathie en bewustwording creëren bij de studenten van nu.

Meer over het boek, het digitaal monument en de tv-documentaire

Symposium filmpremière ‘Klanken van oorsprong’

Lead image algemeen menigte3 175x130

Scarabeefilms bereidt een nieuwe documentaire voor: 'Klanken van oorsprong'. De documentaire brengt een indringende zoektocht in beeld naar de impact van oorlog, vluchten en het opnieuw moeten beginnen bij verschillende generaties Nederlands-Indische muzikanten. De CoP 'Re-Member' is betrokken bij de organisatie van een publieksgericht symposium voorafgaand aan de filmpremière, waarin diverse sprekers
 uit wetenschap en samenleving met elkaar in gesprek gaan over de herinneringscultuur in Nederland in het algemeen, en in het bijzonder over de plaats die daarin is weggelegd voor de geschiedenis van Nederlands-Indië.

Gezocht: ondernemende denkers!

lead image tcc cheque crowdfunding

De CoP Re-Member werkt met veelbelovende junior onderzoekers aan de opzet van een tweetal nieuwe projecten. Het eerste projectvoorstel houdt zich bezig met de vraag naar sociale in- en uitsluiting in de context van vluchtelingenopvang en huisvesting binnen een gemeente in de regio. Het onderzoek zal uitmonden in concreet beleidsadvies. Het tweede projectvoorstel richt zich op de ontwikkeling van lesmethoden over de Tweede Wereldoorlog op scholen: hoe maken we de gebeurtenissen van toen relevant voor de leerlingen van nu, welke verbindingen met de actualiteit kunnen we leggen en welke niet? Interessant in dit verband is de link met de herinneringen van 'nieuwe' Nederlanders – waaronder vluchtelingen.

Leden van deze CoP

De CoP Re-Member is een 'lerende gemeenschap' voor professionals en vrijwilligers die verbonden zijn met de herinneringspraktijk.

Wetenschappelijk onderzoekers werken binnen deze Community of Practice samen met nationale en regionale herdenkingscomités, kunst- en erfgoedorganisaties, landelijke en gemeentelijke beleids- en bestuursorganen, primair en voortgezet onderwijs, ontwerpbureaus en journalisten.

Wil je meedoen of heb je vragen?

De CoP Re-Member staat onder leiding van onderzoeker Dr. Liesbeth Hoeven (1982), tevens manager van het Tilburg Cobbenhagen Center. Je kunt contact opnemen via email: E.J.Hoeven@tilburguniversity.edu.

TCC Liesbeth Hoeven


Neem gerust contact met ons op. We verkennen de mogelijkheden tot samenwerking graag.