cobbenhagen center header image

Tilburg Cobbenhagen Center

Religious Journalism | Community of Practice (CoP)

De community of practice (CoP) Religious Journalism houdt zich bezig met het onderzoek naar religiejournalistiek in Nederland en daarbuiten.

Centrale vraag in de case studies is: hoe wordt er over religie en religieuze onderwerpen bericht in onze media?

In deze CoP komen opleiders, professionals en onderzoekers van diverse media en instellingen bij elkaar om kennis, ervaringen en vragen met elkaar te bespreken.


Nieuw verschenen in de CoP Religious Journalism

 • Onze cultuur 07-03-2017Publicatie Onze cultuur
  Frank Bosman
  Ze staat wel heel erg in de belangstelling, onze cultuur. Als ze een gezicht had, ging ze er van blozen. Vier jaar lang politiek muurbloempje en nu, vlak voor de verkiezingen, willen alle populaire jongens met haar dansen. Ze is echter niet gek. Ze weet dat ze niet om haar geven, maar om alle kiezers die vertederd kijken naar hun onzekere dans.

 • Christenen zijn geen stemvee 17-02-2017Publicatie Christenen zijn geen stemvee
  Frank Bosman
  Frank G. Bosman voelde zich deze week 'misbruikt' in het opzichtig politiek gehengel naar de christelijke stemmers. Tijdens een teleivisiedebat ('De Tafel van Tijs', EO, 14 februari) met lijsttrekker Thierry Baudet (Forum voor Democratie) beet Bosman zijn opponent toe dat hij niet gediend is om als christen te worden gebruikt als hefboom om moslims tegen te werken in dit land.

 • Beyoncé, bid voor ons 07-02-2017Publicatie Beyoncé, bid voor ons
  Frank Bosman
  Beyoncé is zwanger. En de wereld mag ’t weten. Ze had al een kindje met haar man Jay Z: Blue Ivy Carter (2012). Nu is de R&B-diva weer in verwachting, van een tweeling nog wel. En de foto’s van haar zeer zwangere buik behoren tot de meest gedeelde afbeeldingen op Instagram ever.

Op de agenda

Waarom de CoP Religious Journalism?

Religie speelt een paradoxale rol in de moderne Nederlandse samenleving

Enerzijds wordt het verschijnsel 'religie' beschouwd als een exclusieve privéaangelegenheid en/of een problematisch maatschappelijk verschijnsel waar met enig onbegrip of zelfs onbehagen naar wordt gekeken, niet in het minst veroorzaakt door wereldwijde brandhaarden die expliciet in verband gebracht worden met een bepaalde religie, de Islam. Anderzijds eist religie eist – vooral – in haar gepercipieerde problematische aard alle aandacht op in het publieke forum.

Maar de kennis van de geleefde religieuze tradities in Nederland is eerder af- dan toegenomen

De journalistiek speelt van oudsher een belangrijke rol in het publiek-politieke debat, maar de traditioneel sterk vertegenwoordigde confessionele journalistiek is in rap tempo verdwenen om plaats te maken voor niet-confessionele nieuwsorganisaties zonder expliciete kennis van de geleefde religies.

Of laat je inspireren door de bijdragen van anderen en lees alle artikelen.


Case studies Religious Journalism

Status religiejournalistieke media in Nederland

Lead image algemeen televisie2 175x130

Als basis voor het opstarten van de community Religious Journalism stellen we een inventarisatie op aangaande de 'staat' van de religiejournalistiek in Nederland. We brengen de verschillende (oude en nieuwe) media in kaart die zich op één of andere manier substantieel met het onderwerp 'religie' bezighouden, zij het vanuit een (historisch) confessioneel standpunt, zij het vanuit de algemeen maatschappelijke taak die zij van overheidswege hebben te vervullen. Naast een inventarisatie, die kan dienen bij wijze van '0-meting', categoriseren we deze verschillende religiejournalistieke media, zodat de verschillende invalshoeken, de kwaliteit en kwantiteit van deze media met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit overzicht schrijven we in samenwerking met een student journalistiek van de gelijknamige opleiding aan de Hogeschool Ede. Meer informatie over de inventarisatie Status religiejournalistieke media in Nederland volgt binnenkort.

Rapport Achtergronden crisis religiejournalistiek in Nederland

Lead image algemeen televisie1 175x130

In dit rapport reflecteren we op de achterliggende (historische) maatschappelijke en wetenschapsfilosofische discussies, bewegingen en ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de verslechterende staat van religiejournalistiek in Nederland. Hierin onderscheiden we 5 contexten:

 • De positie van religie in de samenleving in het algemeen (de politiek-maatschappelijke context).
 • De discussie rond de objectieve dan wel constructieve visie op journalistiek (de journalistieke context).
 • De discussie rond binnen- en buitenperspectief (wetenschapsfilosofische context).
 • De discussies rond het waarheidsbegrip binnen en tussen de diverse (wereld)religies (de godsdienstfilosofische context).
 • De discussie rond de perceptie van religie als confessie dan wel praxis (de godsdienstantropologische context).

Dit rapport stellen we op naar aanleiding van literatuurstudies en interviews met diverse experts in het veld op het gebied van religiejournalistiek, opdat een goede balans gevonden kan worden tussen wetenschappelijke reflectie en de geleefde praktijk van elke dag. Meer informatie over het Rapport Achtergronden crisis religiejournalistiek in Nederland volgt binnenkort.

Leden van deze CoP

De community Religious Journalism bestaat uit experts op het gebied van religiejournalistiek in het Nederlands taalgebied.

De leden zijn werkzaam (of lang werkzaam geweest) aan een journalistiek medium of aan een journalistieke opleiding, en hebben daarbinnen sterke, aantoonbare affiniteit met het religieuze domein, of deze voorkeur nu van persoonlijke of van institutionele aard is.

Wil je meedoen of heb je vragen?

Neem dan contact op met dr. Frank G. Bosman via F.G.Bosman@tilburguniversity.edu.

TCC Frank Bosman

Dr. Frank Bosman (1978) werkt als onderzoeker bij het Tilburg Cobbenhagen Center.


Neem gerust contact met ons op. We verkennen de mogelijkheden tot samenwerking graag.