Onderzoek Theologie

Onder het motto "Gelovig zoeken naar inzicht" wil de Faculteit Katholieke Theologie deze traditie in de context van de hedendaagse cultuur wetenschappelijk bestuderen.

Najaarsconferentie 2017

De najaarsconferentie is dit jaar gepland op maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2017 in congrescentrum De Glind (bij Amersfoort).

Het thema dit jaar is de christologie. De hoofdspreker is Heinrich Assel (Greifswald). Hij is bezig met de afronding van een boek over de christologie dat naar verwachting in 2018 zal verschijnen. De drie hoofddelen van dit boek zijn: (1) inhoudelijk beginnen vanuit de verzoeningsleer – of beter ‘verzoenerleer, toegespitst op de kruistheologie.  Vandaaruit herformuleert Assel de verlossingsleer met nadruk op de liturgisch-sacramentele aanwezigheid van Christus in de Geest. (2) in discussie met de Bijbelwetenschappen ontwikkelt Assel een ‘christologie van de herinnerde aardse Jezus’. Hij noemt dit ‘Textwirkungs-Christologie’, waarin de identiteit van de aardse Jezus wordt geduid aan de hand van de semiotiek en verhaalstructuur van verschillende grotere teksteenheden in het NT. Assel contrasteert dit met de geest-christologische en messiaanse benaderingen van Schoonenberg en  Moltmann. (3) incarnatieleer als samenvatting van heel de christologie. Over de incarnatieleer wil Assel zijn hoofdlezing verzorgen.

Voorlopig programma

MONDAY, 9 OCTOBER
From 10.00 Registration
10.30–10.45 Opening, welcome, introductions
10.45-11.45 Opening lecture Prof. dr. Heinrich Assel
11.45–12.15 Responses by Cees-Jan Smits and Anton ten Klooster
12.15–13.00 Plenary discussion
13.00–14.30 Lunch
14.30–16.10 Text reading: Dr. Sabine Hiebsch: Luther
15.50-16.10 Coffee break
16.10-17.30 Text reading: Marinus de Jong: neocalvinist theology
17.30-18.00 Drinks
18.00-20.00 Dinner
20.00–21.20 Lecture by Dr. Sytze Ypma: Christusruimte. Een iconische blik op een goddelijke realiteit
21.30 Short Service
TUESDAY, 10 OCTOBER
08.00-09.00 Breakfast
09.00-09.05 Opening by chairperson
09.05-10.45 Exegetical lecture: Prof. dr. Wim Weren: Bijbelse visies op de opstanding van Jezus. Kanttekeningen bij Ratzinger
10.45–11.15 Coffee break
11.15–12.35 Text reading: Dr. Liuwe Westra; patristics
12.45-13.45 Lunch
13.45-14.45 Final conclusions Prof. dr. Heinrich Assel
14.45-16.00 Plenary discussion
16.00-16.15 Closure

Praktische informatie

Registratie via deze weblink tot 2 oktober 2017.

Voor meer informatie, Harm Goris: h.m.j.goris@uvt.nl.