Fiscaal Instituut Tilburg

Instituut voor onderwijs en onderzoek op het terrein van de Nederlandse en internationale belastingen.

Over het Fiscaal Instituut Tilburg

Historie

het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT) werd op 18 december 1968 opgericht als interfacultair instituut. De noodzaak voor het oprichten van een zelfstandig instituut binnen Tilburg University werd vooral gevoeld op het organisatorische en coördinerende vlak.

Door de bundeling van de vakgroep Belastingrecht (Tilburg Law School), en het departement Fiscale Economie en het onderdeel Openbare Financiën van het departement Economie (Tilburg School of Economics and Management) konden de belangen van fiscalisten binnen de facultaire gremia beter worden gediend.

Daarnaast liep het curriculum van de fiscaal-juristen en fiscaal-economen voor een groot deel parallel en kon door het samenvoegen van beide studentenpopulaties een behoorlijke verbetering van de doelmatigheid worden bereikt.

Internationale samenwerking

In het kader van de primaire onderwijs- en onderzoekstaken op het terrein van de fiscaliteit heeft het FIT in de loop van de afgelopen jaren internationale samenwerking op het gebied van de belastingwetenschap geïnitieerd. Vanuit de sinds 1993 georganiseerde 'EUCOTAX Wintercourse' is een hecht netwerk met buitenlandse universiteiten (EUCOTAX) ontstaan, waarin het FIT een spilfunctie vervult. Dit netwerk voert gezamenlijke internationale onderzoeksprogramma's uit en heeft een reeks van gastcolleges door buitenlandse fiscale wetenschappers aan Tilburg University mogelijk gemaakt, terwijl Tilburgse fiscale wetenschappers in dit kader in het buitenland gastcolleges verzorgen.