International Victimology Institute Tilburg

INTERVICT wil door middel van interdisciplinair onderzoek bijdragen aan een uitgebreide, evidence-based kennis over de zelfredzaamheid, weerbaarheid en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik.

Intervict logo

Contact INTERVICT

Bezoekadres

Montesquieu Building

6e verdieping

Prof. Cobbenhagenlaan 221

5037 DE Tilburg

Postadres

Tilburg University

INTERVICT

Kamer M 635

PO Box 90153

5000 LE Tilburg

Telefoon, Fax en email

Tel.: 013 466 3526

Fax: 013 466 3546

E-mail: intervict@tilburguniversity.edu