Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Luce

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

In januari 2017 gaat een nieuw programma van start. Met onder meer de derde reeks De Schrift: een persoonlijke brief van God.

Naast het open aanbod zijn er leergangen en cursussen voor professionals. In het postinitiele aanbod zijn twee compleet nieuwe cursussen opgenomen.

Via de website en de gratis digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.

Agenda voorjaar 2017

In februari opent het Museum Catharijneconvent een grote tentoonstelling over Maria. Luce organiseert een drietal open colleges van (gast)docenten van de Faculteit Katholieke Theologie.

Speciaal voor vrijwilligers in parochies komt Luce, samen met Marian Geurtsen, met een inspirerende dag onder de titel Maria, Ervaren en beleven.

Programma voorjaar 2017

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Reeks van vier bijeenkomsten vanaf februari 2017. Gregorius de Grote schreef ooit dat de Bijbel een brief van God aan de mens is. In vier bijeenkomsten worden vier tradities van zo’n persoonlijk Schrift-verstaan voorgesteld. Vier tradities van lectio divina. Lees verder.

Maria Magdalena. Helleveeg en heilige

Tweeluik op 8 en 15 februari 2017. Prof. dr. Panc Beentjes verzorgt twee middagen rond Maria Magdalena. De ondertitel geeft wel aan hoe verschillend over haar gedacht wordt. Waar komen de beelden vandaan? De ‘leestocht’ begint met het Nieuwe Testament en voert naar romans van onder meer Dan Brown en Marianne Frederiksson. Lees verder

Judas

Studiemiddag op 17 maart 2017. Hoogleraar Nieuwtestament en vroeg-christelijke literatuur prof. dr. Bart Koet geeft een inleiding op de figuur van Judas. Uitgangspunt is de gelijknamige roman van Amos Oz. Lees verder.

Maria ervaren en beleven. Inspiratiedag bij een tentoonstelling

Op 11 mei 2017 een inspiratiedag speciaal voor vrijwilligers en werkers in de kerk (parochie en gemeente). Het wordt een boeiende dag, met verrassende inzichten voor thuis, de kerk of de buurt. Tips en suggesties krijgt u van Marian Geurtsen, liturgist en rituelenspecialist. Lees verder.

In het licht van Maria

Lezing op 9 mei van Else-Marie van den Eerenbeemt. De schrijfster van Alle dochters en Door het oog van de familie houdt een lezing getiteld: In het Licht van Maria. Vrouwenlevens vanuit het meergeneratieperspectief. Lees verder.

Efemeriden Ontmoetingsdag

Bijeenkomst op 24 mei speciaal voor de volgers van de nieuwsbrief Efemeriden. Een inspirerend programma met het Hebreeuws in de hoofdrol met Piet van Midden en Bernice Brijan. Mail voor informatie.

25 Eeuwen Theologie

Boekpresentatie op 21 juni. Met 25 eeuwen theologie verschijnt in Nederland voor het eerst een overzicht van de theologie, een eeuwenoude wetenschapstak die bemiddelt tussen godsdienst en cultuur. De redactie werd gevoerd door Laurens ten Kate (Universitair voor Humanstiek) en Marcel Poorthuis (Tilburg School of Catholic Theology).
Het boek wordt officieel gepresenteerd op 21 juni in het Auditorium van het Museum Catharijneconvent. De eerste exemplaren zullen worden uitgereikt aan de Theoloog van het Jaar dr. Janneke Stegeman en aan de Denker des Vaderlands prof. dr. René ten Bos. Aanvang van het programma 14.30uur. Toegang gratis, aanmelden via deze link.

.................................................................................................................................................

Pastorale leergangen - inschrijving open

De volgende pastorale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Geestelijke leiding aan ouderen

Start 18 september 2017. Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Juist van pastores wordt gevraagd dat zij mensen inwijden in de zinvolheid van deze levensfase en uiteindelijk in het laatste Levensgeheim. Lees verder.

Spiritualiteit in de samenleving

Start 20 september 2017. De laatste God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? Lees verder.

Crisis, coping en ritueel

Start 27 september 2017. Er is geen mensenleven zonder crisis: gezondheidsproblemen, handicap, dood van dierbaren, echtscheiding, verlies van werk. In de cursus wordt gekeken hoe mensen omgaan met de omstandigheden in een crisissituatie, wat de bijdrage van religie kan zijn, zowel wat betreft het aanbod aan rituelen als de rol van pastor of geestelijke verzorger. Lees verder.

Geestelijke verzorger 2.2

Start in januari 2017 (cursus is volgeboekt). Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces. Lees verder.

Waarderende gemeenteopbouw

Start 12 januari 2017. TST/Luce werkt samen met FHTL in de cursus Waarderende gemeenteopbouw. De cursus richt zich op pastores, predikanten en pastoraal werkenden en wil een impuls geven voor spiritueel geladen kerkvernieuwing. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijving is te vinden op de website van Waarderende gemeenteopbouw.

Caritas

Wordt voorjaar 2018 aangeboden. Paus Franciscus roept ons op een barmhartige kerk te zijn. Dit kunnen we tonen door een spirituele houding van vergevingsgezindheid en aandacht, en door concrete daden die liefde en gerechtigheid brengen aan de mensen die het nodig hebben. Op deze manier maken we als geloofsgemeenschap het verschil in de samenleving en maken we de caritas als uiting van onze missie weer maatschappelijk relevant. In deze leergang willen we aan beide aspecten aandacht besteden. Lees verder.

................................................................................................................................................

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet. Lees verder.

Inleiding Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst. Lees verder.

................................................................................................................................................

Kadercursussen

Bestuurscursussen

De bestuursacademie van Luce heeft ten doel besturen van kerkelijke rechtspersonen professioneel te ondersteunen bij hun complexe maar uitdagende taak in het kerkelijk veld en maatschappelijk verkeer. Lees verder voor het totale aanbod van 10 verschillende bestuurscursussen.