Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Luce

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

In november organiseert Luce nog een aantal interessante bijeenkomsten. Aan het slot van de middag Mystagogie en Advent wordt de bundel Transformerende poëzie. Van de Psalmen tot Lucebert gepresenteerd. Bijzonder wordt de middag met Kitty Bouwman over de vroegchristelijke traditie van Moeder Wijsheid (mater sapientia).

In januari 2017 gaat een nieuw programma van start. Met onder meer de derde reeks De Schrift: een persoonlijke brief van God, middagen rond de actualiteit van de verkiezingen op 15 maart en over Maria Magdalena.

Naast het open aanbod zijn er leergangen en cursussen voor professionals. In het postinitiele aanbod zijn twee compleet nieuwe cursussen opgenomen.

Via de website en de gratis digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.

Agenda najaar 2016

Colleges over Heilige Schrift – Museum Catharijneconvent

Drie colleges, 1, 15 en 22 november 2016. In het Museum Catharijneconvent kunt u de tentoonstelling Heilige Schrift. Tanach, Bijbel, Koran bezoeken. De Tilburg School of Catholic Theology biedt in het programma rond de tentoonstelling drie colleges aan, waarin telkens een van de drie heilige boeken centraal staat. Meer informatie en aanmelding op de website van het museum – hier treft u links aan voor de colleges van dr. Piet van Midden, dr. Archibald van Wieringen met dr. Frank Bosman en prof. dr. Marcel Poorthuis.

Mystagogie en Advent

Studiemiddag, 4 november 2016.  Vier lezingen in het auditorium van het museum Catharijneconvent rond de thematiek van de Advent als tijd van inwijding en voorbereiding. Lees verder.

Martinus-lezing 2016

Publiekslezing, 6 november 2016, in het kader van ‘1700 jaar Sint Maarten: feest van het delen’ in Utrecht.

Dr. Ton Meijers verbindt de historie van de Maartensbrug in de oude binnenstad met het leven van de Heilige Martinus. Met medewerking van het vocaal kwartet Pulse. Meer informatie

(Van) Wie is Willibrord? Gedeelde erfenis van verdeelde kerken

Symposium op 7 november 2016. Willibrordus is de man die het christendom naar de lage landen bracht. Maar wat betekent Willibrord vandaag de dag voor Nederlandse christenen? Een actuele vraag, getuige het recente tumult rond de Utrechtse Willibrordprocessie. Op 7 november, zijn kerkelijke gedenkdag, is deze vraag het onderwerp van het symposium ‘Van wie is Willibrord’. Sprekers uit verschillende kerken vertellen over Willibrord, de christenen die na hem kwamen, en over wat hij betekent voor zijn erfgenamen. EO-presentator en predikant Elsbeth Gruteke leidt de aansluitende paneldiscussie over de erfenis van Willibrord. Meer informatie

Moeder Wijsheid

Studiemiddag, 18 november 2016. Over een vroegchristelijke wijsheid traditie bij Augustinus, waarin sprake is van Moeder Wijsheid. Inleider is dr. Kitty Bouwman. Lees verder.

Possidius, Het leven van Augustinus

Boekpresentatie, 29 november 2016. Vers van de pers is de nieuwe Nederlandse vertaling van de vijfde eeuwse biografie van de kerkvader Augustinus door zijn goede vriend en leerling bisschop Possidius van Calama. Lees verder.

Programma voorjaar 2017

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Reeks van vier bijeenkomsten vanaf februari 2017. Gregorius de Grote schreef ooit dat de Bijbel een brief van God aan de mens is. In vier bijeenkomsten worden vier tradities van zo’n persoonlijk Schrift verstaan voorgesteld. Vier tradities van lectio divina. Lees verder.

Maria Magdalena. Helleveeg en heilige

Tweeluik op 8 en 15 februari 2017. Prof. dr. Panc Beentjes verzorgt twee middagen rond Maria Magdalena. De ondertitel geeft wel aan hoe verschillend over haar gedacht wordt. Waar komen de beelden vandaan? De ‘leestocht’ begint met het Nieuwe Testament en voert naar romans van onder meer Dan Brown en Marianne Frederiksson. Lees verder.  

Nadenken tijdens verkiezingstijd

Actuele middag op 9 maart 2017. In de verkiezingsstrijd speelt het thema angst een betekenisvolle rol. Mensen zijn bang voor veranderingen en wie kan ontkennen dat er geen aanleiding is? Angst maakt alert op gevaar en onzekerheid. Om niet in de valkuil van te makkelijke oplossingen of holle frases te vervallen, is het goed een eigen en inspirerend verhaal te hebben om kracht en moed uit te putten om verantwoordelijkheid te nemen voor ieders welzijn in onze samenleving. Lees verder.

.................................................................................................................................................

Pastorale leergangen - inschrijving open

De volgende pastorale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Geestelijke leiding aan ouderen

Start 18 september 2017. Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Juist van pastores wordt gevraagd dat zij mensen inwijden in de zinvolheid van deze levensfase en uiteindelijk in het laatste Levensgeheim. Lees verder.

Spiritualiteit in de samenleving

Start 20 september 2017. De laatste God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? Lees verder.

Caritas

Start in maart 2017 (data worden later bekend gemaakt). Paus Franciscus roept ons op een barmhartige kerk te zijn. Dit kunnen we tonen door een spirituele houding van vergevingsgezindheid en aandacht, en door concrete daden die liefde en gerechtigheid brengen aan de mensen die het nodig hebben. Op deze manier maken we als geloofsgemeenschap het verschil in de samenleving en maken we de caritas als uiting van onze missie weer maatschappelijk relevant. In deze leergang willen we aan beide aspecten aandacht besteden. Lees verder.

Crisis, coping en ritueel

Start 27 september 2017. Er is geen mensenleven zonder crisis: gezondheidsproblemen, handicap, dood van dierbaren, echtscheiding, verlies van werk. In de cursus wordt gekeken hoe mensen omgaan met de omstandigheden in een crisissituatie, wat de bijdrage van religie kan zijn, zowel wat betreft het aanbod aan rituelen als de rol van pastor of geestelijke verzorger. Lees verder.

Geestelijke verzorger 2.2

Start in januari 2017 (cursus is volgeboekt). Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces. Lees verder.

Waarderende gemeenteopbouw

Start in januari 2017. TST/Luce werkt samen met FHTL in de cursus Waarderende gemeenteopbouw. De cursus richt zich op pastores, predikanten en pastoraal werkenden en wil een impuls geven voor spiritueel geladen kerkvernieuwing. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijving is te vinden op de website van Waarderende gemeenteopbouw.

................................................................................................................................................

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet. Lees verder.

Inleiding Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst. Lees verder.

................................................................................................................................................

Kadercursussen

Bestuurscursussen

De bestuursacademie van Luce heeft ten doel besturen van kerkelijke rechtspersonen professioneel te ondersteunen bij hun complexe maar uitdagende taak in het kerkelijk veld en maatschappelijk verkeer. Lees verder voor het totale aanbod van 10 verschillende bestuurscursussen.