Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Luce

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

In het najaar van 2016 presenteert Luce een nieuw aanbod van studiemiddagen en cursussen. De tweede reeks De Schrift: een persoonlijke brief van God, middagen rond actuele vraagstukken als gastvrijheid en ressentiment, maar ook over de relatie tussen mystagogie en Advent en de vroegchristelijke traditie van Moeder Wijsheid (mater sapientia).

Naast het open aanbod ook leergangen en cursussen voor professionals.

Via de website kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.

Voor het nu lopende najaarsaanbod van Luce, zie het overzicht hieronder.

Oproep: Mijn WJD in 1000 woorden

Wie ooit deelnam aan de WJD weet dat het een onuitwisbare ervaring is.

In het najaar van 2016 zal Luce een studiedag houden over de impact en het belang van de Wereld Jongerendagen (WJD) voor de geloofsontwikkeling van jonge mensen.

Hart en ziel van die studiedag zal worden gevormd door de verhalen van deelnemers van de verschillende edities vanaf 1985 – deelnemende jongeren of begeleiders.

We dagen iedereen uit die ooit bij een was de WJD was om haar of zijn verhaal te delen.

Mail ons in 1000 woorden je meest dierbare ervaring. Wat verwonderde je? Welke ontmoeting vergeet je noot? Wat heeft je echt veranderd? Wanneer was je sprakeloos? Wanneer zag je God? Wat vertelde je als eerste aan je vrienden?

wjd1000woorden@tilburguniversity.edu

Meer informatie

Symposia en studiedagen - inschrijving open

De volgende activiteiten staan open voor inschrijving, gesorteerd op (start)datum.

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Reeks van vier bijeenkomsten vanaf 15 september 2016. Gregorius de Grote schreef ooit dat de Bijbel een brief van God aan de mens is. In vier bijeenkomsten worden vier tradities van zo’n persoonlijk Schrift verstaan voorgesteld. Vier tradities van lectio divina. Lees verder.

Gastvrijheid. Geloofd en gedaan

Studiemiddag, 27 september 2016. In de drie grote monotheïstische tradities worden verhalen bewaard en doorverteld over Abraham. De zwervende Arameër, de vader van de gelovigen, een oprecht mens die zich aan God had overgegeven.

In het boek Abraham/Ibrahim. De spiritualiteit van gastvrijheid wordt nagedacht over de rol en betekenis van Abraham. De invalshoek is actueel: de vluchtelingencrisis maakt gastvrijheid niet alleen een hoogstaand principe maar ook een dwingende noodzaak. Gastvrijheid blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk en eenvoudig. Lees verder.

Masterclass Leerling en loyaliteit

Masterclass, 28 oktober 2016. Leerlingen op de middelbare school brengen meer mee dan een tas vol boeken en schriften. In deze masterclass gaat Else-Marie van den Eerenbeemt dieper in op de dynamiek van relaties in het gezin van de leerling, om zo het kind in de klas beter te begrijpen. Lees verder.

Katholieke kopstukken

Studiemiddag, 30 september 2016. Ze zijn in hetzelfde jaar geboren: 1873. Charles Ruijs van Beerenbrouck en Joannes Aengenent. De eerste werd minister-president; de laatste bisschop van Haarlem. Beide bouwden aan de katholieke zuil en beide zetten zich in voor de Nederlandse verzorgingsstaat.

Een studiemiddag met hun biografen: dr. Erik Sengers (TST) en dr. Frans Verhagen, onder leiding van dagvoorzitter dr. Vefie Poels. Lees verder.

De kracht van deugden en liefde

Studiemiddag rond een actueel vraagstuk, 14 oktober 2016. De samenleving lijkt angstig, mensen zijn onzeker. Angst is een slechte raadgever. In onzekere tijden zoeken mensen houvast en vinden dat vaak in de vorm van ressentiment en zondebokken. Twee onderzoekers van de faculteit bieden tegenwicht: dr. Roshnee Ossewaarde-Lowtoo en dr. Krijn Pansters. Lees verder.

Mystagogie en Advent

Studiemiddag, 4 november 2016.  Vier lezingen in het auditorium van het museum Catharijneconvent rond de thematiek van de Advent als tijd van inwijding en voorbereiding. Lees verder.

Moeder Wijsheid

Studiemiddag, 18 november 2016. Over een vroegchristelijke wijsheid traditie bij Augustinus, waarin sprake is van Moeder Wijsheid. Inleider is dr. Kitty Bouwman. Lees verder.

.................................................................................................................................................

Pastorale leergangen - inschrijving open

De volgende pastorale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Geestelijke leiding aan ouderen

Wordt aangeboden in 2017. Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Juist van pastores wordt gevraagd dat zij mensen inwijden in de zinvolheid van deze levensfase en uiteindelijk in het laatste Levensgeheim. Lees verder.

Spiritualiteit en palliatieve zorg

Begint in september 2016. Iemand naar de dood begeleiden. Dat klinkt loodzwaar, en dat is het soms ook. Heftige emoties kunnen opspelen: van dodelijke angst tot berusting in het onafwendbare einde. Luce helpt geestelijk verzorgers deze laatste levensfase te begeleiden. Lees verder.

Geestelijke zorg en dementie

Begint op 15 september 2016. Volgens recente prognoses loopt één op de vijf mensen kans de ziekte dementie te krijgen. De cursus 'Geestelijke zorg en dementie' wil pastores en geestelijk verzorgers toerusten voor hun omgang met mensen die lijden aan dementie. Lees verder.

Geestelijke verzorger 2.2

De jaargang 2016 is volgeboekt. Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces. Lees verder.

Crisis, coping en ritueel

Begint in september 2016. Er is geen mensenleven zonder crisis: gezondheidsproblemen, handicap, dood van dierbaren, echtscheiding, verlies van werk. In de cursus wordt gekeken hoe mensen omgaan met de omstandigheden in een crisissituatie, wat de bijdrage van religie kan zijn, zowel wat betreft het aanbod aan rituelen als de rol van pastor of geestelijke verzorger. Lees verder.

Waarderende gemeenteopbouw

Begint in oktober 2016. TST/Luce werkt samen met FHTL in de cursus Waarderende gemeenteopbouw. De cursus richt zich op pastores, predikanten en pastoraal werkenden en wil een impuls geven voor spiritueel geladen kerkvernieuwing. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijving is te vinden op de website van Waarderende gemeenteopbouw.

Aanbod van derden

Bibliodrama

Het Centrum voor bibliodrama start in oktober met de tweede opleiding voor het professioneel begeleiden van bibliodrama. De opleiding is zowel theoretisch als praktisch gericht. Doel is het bevorderen van bibliodrama als unieke werkvorm in de context van de kerkelijke gemeente en daarbuiten, voor verschillende doelgroepen. In de opleiding bekwamen deelnemers zich in basisvaardigheden voor het ontwerpen en begeleiden van bibliodrama.

Informatie en inschrijving via het Centrum voor bibliodrama.

Geestelijke zorg en trauma

Cogis is het kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. Ook geestelijk verzorgers, pastores en predikanten kunnen in hun merk met deze problematiek te maken krijgen.
Speciaal voor deze groep professionals is er de post-academische cursus Geestelijke zorg en trauma waarin psychologische en theologische verdieping wordt verbonden met de beroepspraktijk.

Informatie en inschrijving via Cogis.

................................................................................................................................................

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet. Lees verder.

Inleiding Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst. Lees verder.

................................................................................................................................................

Kadercursussen

Bestuurscursussen

De bestuursacademie van Luce heeft ten doel besturen van kerkelijke rechtspersonen professioneel te ondersteunen bij hun complexe maar uitdagende taak in het kerkelijk veld en maatschappelijk verkeer. Lees verder voor het totale aanbod van 10 verschillende bestuurscursussen.