Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Luce

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

Voor het programma in het nieuwe jaar 2018 zijn al enkele onderdelen bekend en zal binnenkort meer duidelijk worden over andere activiteiten. Vlak voor de zomer organiseert Luce samen met Reliëf een interessant symposium, met prof. dr. Christa Anbeek als hoofdspreker. Op 5 april (save the date) wordt in Amersfoort de jaarlijkse Kardinaal Willebrandslezing gehouden.

In het voorjaar zijn nog voorzien bijeenkomsten rond dementie en geloofsgemeenschappen en een over helende (naast genezende) zorg; daarover later meer.

Hieronder treft u al aan wat bekend is en waar u zich (al dan niet gratis) voor kunt inschrijven. Hopelijk zijn het cursussen, symposia of colleges die uw belangstelling hebben en die u zullen inspireren.

In het postinitiële aanbod van cursussen voor professionals in het pastoraat en de geestelijke verzorging zijn twee compleet nieuwe cursussen opgenomen.

Via de website en de gratis digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.

Programma voorjaar 2018

Goed leven, goed doen

Symposium op 2 februari 2018. In de Maand van de Spiritualiteit kunt u aanschuiven bij een symposium rond het nieuwe boek van dr. Krijn Pansters (onderzoeker bij het Franciscaans Studiecentrum). Franciscus van Assisi wenste iedereen ‘Vrede, en alle goeds’, maar hoe breng je dat in praktijk? De middag verkent drie uitdagende perspectieven op het goede. Lees verder.

De leefregels van Franciscus: de liefde achterna

Boekpresentatie op 16 maart 2018. Willem Marie Speelman voorziet in zijn nieuwe boek de Leefregels van Franciscus van Assisi van een inspirerend commentaar. De ondertitel geeft als een indruk van de portee: De liefde achterna. Lees verder.

Handschriften, miniaturen, gelovigen

Twee colleges op 3 en 8 mei 2018 bij de grote tentoonstelling Magische miniaturen. Een kleurrijke blik op de middeleeuwen in het Museum Catharijneconvent. Prof. dr. Bart Koet en dr. Krijn Pansters verzorgen een college in het ruime aanbod van het museum rond deze tentoonstelling. Meer informatie op de website van Museum Catharijneconvent.

Een jaar rond feesten: geschiedenis en inspiratie bij feesten van het liturgisch jaar

Nog 2 bijeenkomsten in 2018. Een nieuwe serie rond de bekende en minder bekende kerkelijke feesten. Hoe werd het feest vroeger gevierd? Hoe kan de rijke traditie ons inspireren voor een vieren vandaag de dag? De eerste reeks van vier begon in het najaar van 2017 en loopt door in 2018 met bijeenkomsten rond Pasen en Pinksteren. Lees verder.

‘De Louteringsberg’ van Dante

- Volgeboekt - Een reis door literatuur, cultuur, en theologie’ is de ondertitel van een reeks bijeenkomsten rond een deel van het beroemde werk ‘De Goddelijke Komedie’ van Dante Alighieri. In vijf bijeenkomsten leert u meer over de inhoud en achtergronden van ‘Louteringsberg’ (Purgatorio). De vertelling is van grote literaire schoonheid, en zit boordevol verwijzingen naar theologie, filosofie, en de Florentijnse cultuur. De ‘Louteringsberg’ kan tevens gelezen worden als een beeld van het leven zelf: een weg bergop, met veel uitdagingen. Vanwege deze vele lagen in het verhaal is het lastig om met dit klassieke werk te beginnen. Daarom biedt deze cursus een inleiding op de tekst en achtergronden van Dante. Zo wordt o.a. ingegaan op Dante’s betekenis voor de cultuur in Italië en daarbuiten, en zijn gebruik van christelijke symbolen en ideeën. Uiteindelijk leert u om zelf het dichtwerk van Dante te lezen. Lees verder

Kardinaal Willebrandslezing

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom houdt op 5 april 2018 de jaarlijkse Kardinaal Willebrandslezing.

Thema is Identiteit en tradities onder druk. Wat kunnen wij van Joden leren?
Hoofdspreker is prof. dr. Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Historisch Museum en bijzonder hoogleraar voor de geschiedenis van het Joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam. Lees verder.

Dementievriendelijke geloofsgemeenschap

Inspiratiedag voor vrijwilligers en ook voor pastores op 12 april 2018. U heeft vast wel eens een reclameboodschap gezien van de landelijke campagne Dementievriendelijk. Overal zie je initiatieven ontstaan om mensen die beginnen de alzheimer of dementie hebben, te ondersteunen. Niet alleen hen trouwens: ook hun naasten die soms als mantelzorger optreden.

De kerken maken deel uit van de lokale gemeenschappen. En bovendien: ook gelovigen krijgen in huis, familie of buurt te maken met dementie. Wat ligt er meer voor de hand om ook de geloofsgemeenschap dementievriendelijk te maken? Lees verder.

Symposium: Geestelijk verzorger als grensganger: bewegen in zorg en organisatie

Op 8 juni organiseren Luce en Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, een dag met als hoofdspreker prof. dr. Christa Anbeek (Vrije Universiteit, Amsterdam). De open deur is dat het werkveld van de geestelijke verzorging volop in beweging is. Tijdens het symposium worden de veranderingen en vooral de kansen die er zijn nader verkend: nieuwe vragen en terreinen van werken en aandacht, herbronning van de theologie, nieuwe activiteiten die door geestelijk verzorgers zijn geïnitieerd. Lees verder.

.................................................................................................................................................

Professionele leergangen - inschrijving open

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs. De volgende pastorale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Geestelijke verzorging en pastoraat: Theologie over de grens

Start in najaar 2018. Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces. Lees verder.

Spiritualiteit in de samenleving

Drie bijeenkomsten vanaf 26 september 2018. De laatste God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? Lees verder.

................................................................................................................................................

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet. Lees verder.

Inleiding Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst. Lees verder.

Digitale leeromgeving theologie

Meer aanbod kunt u vinden op het digitale platform van de TST. Via het cursusmateriaal kunt u online en in eigen tijd kennis maken met aspecten van de studie theologie.
Het materiaal is geschikt voor zelfstudie. Een deel van het aanbod wordt gebruikt in het reguliere onderwijsaanbod van de TST. Lees verder