ReflecT

Interdisciplinair onderzoeksinstituut voor flexicurity, arbeidsmarktdynamiek en sociale cohesie.

Reflect

Startersbeurs

2015

  • Tweede evaluatie startersbeurs
    Maart 2015

    Om te voorkomen dat jongeren een slechte start maken op de arbeidsmarkt en uiteindelijk in een sociaal vangnet belanden, is de Startersbeurs in het leven geroepen. De Startersbeurs is een werkervaringsregeling voor werkzoekende jongeren gedurende maximaal zes maanden. Gebaseerd op de ervaringen van 654 deelnemers is een tweede wetenschappelijke evaluatie van de Startersbeurs uitgevoerd door onderzoeksinstituut ReflecT van Tilburg University.

    Drie maanden na afronding van de Startersbeurs, geeft 60,7% van de deelnemers aan betaald werk te hebben. In de vorige rapportage betrof dit percentage nog 52.3%. Ruim twee derde (68%) van de werkenden vindt dat de Startersbeurs heeft bijgedragen aan het vinden van werk.

2014