Werkgroep Relatie Jodendom Christendom

Onderzoek naar de betekenis van de relatie van het christendom met het jodendom in verleden en heden.

Nieuws Relatie Jodendom Christendom

'Religious Stories in Transformation' is uit!

De nieuwste bundel in de langlopende serie 'Jewish and Christian Perspectives' is uit: Religious Stories in Transformation: Conflict, Revision and Reception (2016)

Beeldvorming jodendom onder katholieken

De afgelopen jaren hebben kerkhistoricus Theo Salemink en judaïst Marcel Poorthuis (beiden van de werkgroep RJC) een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de beeldvorming van het jodendom onder katholieken in Nederland in de twintigste eeuw.

Dit onderzoek resulteerde in de monografie 'Donkere Spiegel'.