Werkgroep Relatie Jodendom Christendom

Onderzoek naar de betekenis van de relatie van het christendom met het jodendom in verleden en heden.

Nieuws Relatie Jodendom Christendom

'Religius Stories in Transformation is uit!

De nieuwste bundel in de langlopende serie 'Jewish and Christian Perspectives' is uit: (2016)

Leo Bakker

Leo Bakker heeft een eigen plek op deze website. Als haar grondlegger wil de werkgroep de nalatenschap van deze theoloog ontsluiten.

Zij wil dit doen door de on-line publicatie van:

  • 'De Schone Zwarte Bruid'
    (een bundel deels ongepubliceerde artikelen) én
  • 'Vijandige Broeders'
    (een ongepubliceerde monografie)

Beeldvorming jodendom onder katholieken

De afgelopen jaren hebben kerkhistoricus Theo Salemink en judaïst Marcel Poorthuis (beiden van de werkgroep RJC) een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de beeldvorming van het jodendom onder katholieken in Nederland in de twintigste eeuw.

Dit onderzoek resulteerde in de monografie 'Donkere Spiegel'.

'De Kroniek', Katholieke Raad voor Israël publiceerde enkele unieke doorkijkjes uit dit project.

Deze artikelen zijn integraal gepubliceerd op de website van de Dag van het Jodendom.nl