Werkgroep Relatie Jodendom Christendom

Onderzoek naar de betekenis van de relatie van het christendom met het jodendom in verleden en heden.

Onderzoekers Relatie Jodendom Christendom

De werkgroep RJC heeft een flexibele structuur: men is lid zolang men in een van de projecten van RJC participeert. Lidmaatschap houdt op zodra het project is beëindigd en kan met een nieuw project weer worden aangegaan. Vanaf 1994 hebben 50 wetenschappers uit Nederland deelgenomen aan één of meer onderzoeksprojecten van RJC die tot publicatie hebben geleid. Dit geldt ook voor de landen Israël en Amerika.

Algemene coördinatie RJC

ligt in handen van:

Poorthuis, M.J.H.M.
Name prof. dr. M.J.H.M. (Marcel) Poorthuis
Tilburg School of Catholic Theology
Department of Biblical Sciences and Church History
Position Hoogleraar
Room NV 205
Phone +31 13 466 3815
E-mail m.j.h.m.poorthuis@tilburguniversity.edu

Geïnstitutionaliseerde internationale contacten

In augustus 1995 sloten de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (thans Tilburg School of Theology) en de Bar-Ilan University (Israël) een overeenkomst waarin beide universiteiten zich hebben uitgesproken voor gezamenlijk onderzoek, uitwisseling van wetenschappelijke resultaten, uitwisseling van studenten en gezamenlijke publicaties.

Sinds 2004 zijn deze contacten uitgebreid met Het Schechter instituut te Jeruzalem, gelieerd aan de Israëlitische afdeling van het prestigieuze Jewish Theological Seminary te New York. Sinds 2010 maakt de THU te Amsterdam deel uit van de samenwerking.

Coördinatoren internationale samenwerking

  • Prof.dr. J. Schwartz
    University Bar Ilan: Rennert Center
  • Prof. dr. D. Golinkin
    Schechter Instituut
  • Prof. Dr. M. Poorthuis
    TST: UvT
  • Prof. dr. A. Houtman-PThU