Tilburg Instituut voor Familiebedrijven

Het TiFB is een multidisciplinair instituut dat zich richt op de dynamiek van familiebedrijven en verricht onderzoek en verzorgt onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven waarbij theorie en praktijk elkaar versterken.

 Tilburg Institute for Family Business

UBO-register: Spagaat tussen privacy en transparantie

De onderstaande tekst is een samenvatting van het artikel UBO-register: Spagaat tussen privacy en transparantie geschreven door R. de Lange-Snijders en C. de Nooijer.

Op 31 maart 2017 verscheen het consultatiewetsvoorstel ter implementatie van de vierde antiwitwasrichtlijn, met het UBO-register. Op basis van dit consultatiewetsvoorstel gaat het artikel in op de gevolgen van het wetsvoorstel voor UBO’s, de risico’s van het gebrek aan voortgang en de te verwachten Europese ontwikkelingen rondom het UBO-register.

Opvallend is dat in het consultatiewetsvoorstel nog steeds een exacte definitie van een UBO ontbreekt, evenals de afweging van het recht op privacy ten opzichte van de noodzaak voor een (deels) openbaar UBO-register. Zorgen om deze schending van privacy worden breed gedeeld door de samenleving en binnen het familiebedrijf. Het gebrek aan voortgang levert veel onzekerheid op. Op Europees niveau wordt daarnaast hard gewerkt aan een verdere aanscherping van het UBO-register.Bron: De Lange-Snijders, R. & De Nooijer, C. C. C. (2017). UBO-register: Spagaat tussen privacy en transparantie. Privacy & Information, 3, 130-133.