Tilburg Instituut voor Familiebedrijven

Het TiFB is een multidisciplinair instituut dat zich richt op de dynamiek van familiebedrijven en verricht onderzoek en verzorgt onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven waarbij theorie en praktijk elkaar versterken.

 Tilburg Institute for Family Business

Onderzoek Tilburg Instituut voor Familiebedrijven

Dynamiek van familiebedrijven

Het TiFB verricht multidisciplinair onderzoek naar de dynamiek van familiebedrijven. Het multidisciplinaire karakter komt tot uitdrukking in de samenwerking tussen verschillende wetenschapsgebieden zoals economie en management, recht en sociale wetenschappen.

TiFB richt zich op thema’s als opvolging, governance, strategisch management, HRM en de fiscale aspecten van familiebedrijven en draagt op deze wijze bij aan de ontwikkeling van kennis over familiebedrijven.


Landelijk onderzoek familiebedrijven

Het ‘landelijk onderzoek familiebedrijven’ is een kwantitatief onderzoek naar de succesfactoren van het familiebedrijf. Het onderzoek richt zich op meer dan 15.000 kleine en grote familie ondernemingen. Deze benadering van het onderzoek is uniek, omdat tot op heden weinig kwantitatief onderzoek is gedaan naar zowel de kleinere familieonderneming als de grote multinational.

Succesfactoren van het familiebedrijf

image familiebedrijven

Familiebedrijven zijn een belangrijke stabiele factor in de Nederlandse economie en zijn verantwoordelijk voor meer dan 50% van de werkgelegenheid. De overlap tussen het bedrijf, familie en eigendom maakt het familiebedrijf uniek en succesvol, maar kan ook tot complexe situaties leiden. De combinatie van deze factoren maakt het ene familiebedrijf succesvoller dan het andere.

Vanuit een academisch perspectief en de familiebedrijven achtergrond van de onderzoekers richt het onderzoek zich op diverse potentiële succesfactoren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het effect van deze factoren op de groei, financiering en het maatschappelijk verantwoord ondernemen van het familiebedrijf.

Deelnemen aan onderzoek

Familieleden en bestuurders van het familiebedrijf  kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Via deze link komt u direct op de website met de vragenlijst terecht. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20-25 minuten in beslag. De enquête kan worden ingevuld tot en met 29 oktober 2017.

In het onderzoek worden de resultaten geanonimiseerd en de gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, maar alleen voor wetenschappelijk onderzoek. Alle deelnemers krijgen, indien gewenst, aan het eind van het onderzoek de resultaten toegestuurd.

Onder de deelnemers worden 20 bedrijven geselecteerd die uitgenodigd worden om deel te nemen aan een workshop over big data in het familiebedrijf en de bescherming tegen cybercriminaliteit gegeven door een gespecialiseerd bedrijf. Daarnaast wordt er tijdens de workshop een uitgebreide presentatie gehouden over de onderzoeksresultaten van dit familiebedrijven onderzoek.


M.J. Hoogeveen en R.C.G. Lindenhof, ‘Toerekeningsproblemen bij indirecte belangen’. Maandblad Belasting Beschouwingen (nog te verschijnen)

Bruel, C. de Nooijer, E. van der Aa, ‘Nut en noodzaak van een governancecode voor familiebedrijven’, Economische Statistische Berichten 2017/102, 369-371.

Hoogeveen, M.J. (2017). Kroniek - de rechter en de BOR. Het Register, 8, 28-34.

Hoogeveen, M.J. (2017). De reikwijdte van artikel 15 lid 1 letter b Wet BRV (ouder-kind-broer-zusvrijstelling). PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, 2, 12-17

I.J.F.A. van Vijfeijken, ‘Afschaffen van aanmerkelijkbelangheffing?’, WFR 2017/54

M.J. Hoogeveen, ‘Schenken van aanmerkelijkbelangaandelen aan werknemers’, WFR 2016/250