Tilburgs Instituut voor Privaatrecht (TIP)

Onderzoek naar privaatrechtelijke relaties met een focus op de behoeften van de gebruikers van het recht.

TIP vignet

Tilburgs Instituut voor Privaatrecht (TIP)

Groepsfoto TIP

Het Tilburgs Instituut voor Privaatrecht (TIP) is het onderzoekscentrum ontstaan uit het Departement Privaatrecht van Tilburg University. TIP streeft naar het uitvoeren van toponderzoek en het aanbieden van uitdagend onderwijs op het gebied van privaatrechtelijke relaties in Nederland en in Europa.

Onderzoek TIP

Onderzoek binnen het Instituut richt zich op privaatrechtelijke relaties in brede zin, met specifieke aandacht voor de positie van het privaatrecht in de maatschappij. Ons onderzoek bekijkt onder andere hoe overeenkomsten structuur geven aan relaties tussen partijen (in commerciële verhoudingen, in de bouw, maar ook in de zorg), hoe het aansprakelijkheidsrecht aansluit bij de behoeften van slachtoffers, hoe een rechterlijke procedure kan worden ingericht om tegemoet te komen aan de wensen van partijen in familierechtelijke kwesties, en hoe financieel recht en insolventierecht adequate oplossingen kunnen aandragen voor banken, bedrijven en consumenten in de nasleep van de financiële crisis. Specifieke onderzoeksprojecten richten zich op de interactie van Nederlands en Europees privaatrecht, met bijzondere aandacht voor de rol van rechters en regelgevers in transnationale dialogen.

  • Doctrinair onderzoek naar privaatrechtelijke verhoudingen met de nadruk op Nederlands recht en rechtsvergelijkend onderzoek binnen Europa;

  • Methodologie, met de nadruk op interdisclinaire onderzoeksmethoden;

  • Internationale aspecten van privaatrecht, in het bijzonder de verhouding tussen Nederlands en Europees privaatrecht, en met aandacht voor bredere vraagstukken van transnationale private regulering.

Deze website bevat links naar ons onderzoeksprogramma en naar de websites van individuele onderzoekers. Ook is een link opgenomen naar onze working paper serie op SSRN, waar recente onderzoekspapers worden gepubliceerd.

Prof. Vanessa Mak is Directeur en onderzoekscoördinator van het Tilburgs Instituut voor Privaatrecht (TIP). Het bestuur en de organisatie van de vakgroep worden voor het overige waargenomen door de houders van kernleerstoelen in het departement, momenteel onder voorzitterschap van prof. Paul Vlaardingerbroek.

 TIP biedt ruimte aan onderzoekers op alle carrièreniveaus. Velen onderhouden sterke banden met de advocatuur, de rechterlijke macht, of internationale onderzoeksnetwerken. PhD-onderzoekers hebben in veel gevallen de mogelijkheid om enige tijd onderzoek in het buitenland te doen, bijvoorbeeld aan het European University Institute (EUI), de University of Oxford of het Max Planck Instituut in Hamburg. Verder is een deel van de onderzoekers lid van de Ius Commune Research School.


Nieuws


Evenementen