Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Arbeid en Gezondheid

Academische werkplaats arbeid en gezondheid

De Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid

De Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (AWAG) werd twee jaar geleden opgericht en is een ambitieuze en groeiende academische werkplaats. Binnen deze werkplaats wordt actief samengewerkt tussen wetenschap en praktijk in onderzoek en kennisuitwisseling. Onderzoeksprojecten binnen de academische werkplaats hebben tot doel arbeidsparticipatie te bevorderen en zijn derhalve ook gericht op kennisdeling, kennisvermeerdering en implementatie. Er wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het werknemersperspectief en er wordt beoogd om relevante stakeholders, zoals werkgevers, verzekeraars, professionals, overheid en burgers waar mogelijk te betrekken bij projecten en activiteiten. De werkplaats heeft tot op heden twee onderzoekslijnen. De eerste onderzoekslijn richt zich op duurbaar inzetbaarheid in werk en preventie van arbeidsuitval. In veel van het onderzoek binnen deze lijn staat het Capability Model centraal, waarin de waarde die mensen aan werk hechten een grote rol speelt. Dit onderzoek richt zich op werknemers in het algemeen maar ook op subgroepen zoals hoogbegaafde werknemers. De tweede onderzoekslijn richt zich op arbeidsre-integratie van kwetsbare groepen, met name mensen met psychische problemen, maar ook andere groepen (werknemers met dyslexie, verslaving). Overige belangrijke onderwerpen die centraal staan binnen de academische werkplaats zijn ‘Stigma als barrière voor arbeidsparticipatie’, ‘Methodisch handelen/richtlijngebruik van re-integratieprofesssionals’ en ‘Terugvalpreventie na verzuim door psychische problemen’.

Binnen de academische werkplaats is sinds 2014 een leerstoel gevestigd door de NSPOH, DOW Benelux BV en Ascender. De titel van de leerstoel, die door prof. dr. Jac van der Klink bezet wordt, is ‘Duurzame inzetbaarheid en psychische gezondheid in werk’. De AWAG is mede initiatiefnemer van NETHLAB (Nethwork on Labour and Health), een interdisciplinair netwerk van onderzoekers binnen de verschillende vakgebieden van Tilburg University met kennis over arbeid, arbeidsmarktprocessen, organisatie, gezondheid en arbeidsparticipatie.

Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid in 2016

Een hoogtepunt in 2016 was dat de eerste promotie plaatsvond. Dr. Karlijn van Beurden promoveerde op het onderzoek ‘The challenge of implementation of guideline-based occupational mental health care and workers’ return to work’. Andere hoogtepunten waren het symposium ‘Psychosociale arbeidsbelasting’ op 31 maart dat samen met de NSPOH werd georganiseerd (140 bezoekers), de Research Preview op 15 maart over ‘Arbeidsparticipatie van werknemers met dyslexie’ en de Tranzo Zorgsalon getiteld ‘Naar een optimale ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk’ op 17 november (150 bezoekers).


Joost de Beer over arbeidsparticipatie van werknemers met dyslexie

Karlijn van Beurden over de rol van de bedrijfsarts bij ziekteverzuim door psychische problemen