Tranzo

Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag.

Tranzo

Geestdrift

Geestdrift

Samenwerken op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg

De Academische Werkplaats 'Geestdrift' is opgericht in 2003. In dat jaar spraken GGz Eindhoven & de Kempen, GGz Midden Brabant en Tilburg University af om structureel samen te gaan werken aan academisering en verbetering van de kwaliteit van zorg. In 2005 is de GGz Regio Breda toegetreden tot Geestdrift, als vierde samenwerkingspartner binnen de academische werkplaats. (Inmiddels zijn GGz Midden Brabant en GGz Regio Breda gefuseerd in GGz Breburg).

Doelen van Geestdrift

Evenals de andere academische werkplaatsen van Tranzo heeft het Geestdrift programma twee essentiële doelen: (1) het uitvoeren van een langlopend onderzoeksprogramma, dat door de partijen samen is vastgesteld en waarin allen investeren; (2) het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen praktijk en wetenschap. Dit gebeurt bijvoorbeeld door symposia en studiedagen waarbij beide partijen aanwezig zijn, het uitwisselen van sprekers voor lezingen en gastcolleges, het gezamenlijk publiceren van wetenschappelijke artikelen, het samenwerken bij deskundigheidsbevordering, en het wederzijds gebruik maken van databases en bibliotheken.

Het Geestdrift onderzoeksprogramma richt zich op twee hoofdlijnen:

 1. Evaluatie- en Effectonderzoek in de GGz (EEG).
  Dit is een zorginhoudelijke onderzoekslijn gericht op het primaire proces in de GGz.

 2. Beleid, Organisatie en Informatiemanagement in de GGz (BOIG).
  Deze onderzoekslijn is gericht op het management en de ondersteunende en voorwaardenscheppende processen in de GGz.
  Bekijk de lopende onderzoeksprojecten


De leerstoelen

Op het moment maken vijf leerstoelen deel uit van de Academische Werkplaats:

 • Forensische Geestelijke Gezondheidszorg
  Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen
  De leerstoel Forensische Geestelijke Gezondheidszorg is gericht op de theoretische modelvorming, ontwikkeling en evaluatie van behandeling binnen de forensische psychiatrie. Het onderzoek en onderwijs dat vanuit de leerstoel Forensische Geestelijke Gezondheidszorg wordt geëntameerd, heeft betrekking op het grensvlak van de forensische psychiatrie en de GGz. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan onderzoek en onderwijs rondom patiënten in de leeftijdsgroep van 12-23 jaar. Deze leerstoel wordt gefinancierd de GGz Eindhoven en de Kempen.
 • Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen
  Prof. dr. Jaap van Weeghel
  De leerstoel Rehabilitatie en Participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen richt zich vooral op effectonderzoek naar rehabilitatieprogramma's en -methodieken (op de gebieden wonen, werken, leren en sociale relaties), onderzoek naar predictoren/determinanten van maatschappelijke participatie en -afwijzing van de doelgroep en onderzoek naar de implementatie van evidence-based interventies in de rehabilitatiepraktijk. Deze leerstoel wordt gefinancierd door de Parnassia Bavo Groep.
 • Evidence-based management in de Geestelijke Gezondheidszorg
  Prof. dr. Inge Bongers
  De leerstoel 'Evidence-based Management in de Geestelijke Gezondheidszorg' richt zich op het ontwikkelen en toepassen van methoden en instrumenten voor beleid, organisatie en managementprocessen in de zorg en de Geestelijke Gezondheidszorg in het bijzonder. Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in hoe verschillende belanghebbenden in de GGz hun beleid, organisatie en managementprocessen kunnen onderbouwen en vormgeven. Deze leerstoel wordt gefinancierd door GGz Eindhoven en de Kempen.
 • Sociale Psychiatrie
  Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis
  Prof. dr. C.M. (Christina) van der Feltz-Cornelis is bijzonder hoogleraar Sociale Psychiatrie aan de afdeling Klinische Psychologie in het departement ontwikkelings- en klinische psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Deze leerstoel bestaat sinds 1995 en is ingesteld door GGZ Breburg. Sinds januari 2011 is prof. dr. van der Feltz-Cornelis ook verbonden aan de Academische Werkplaats Geestdrift.
 • Infant Mental
  Prof. dr. Hedwig van Bakel

  De leerstoel Infant Mental Health is gericht op ontwikkeling van theorie, diagnostiek en evaluatie van behandelingen en interventies bij (gezinnen met) zeer jonge kinderen. Het onderzoek dat binnen de leerstoel Infant Mental Health wordt uitgevoerd en het onderwijs dat wordt verzorgd, heeft betrekking op het brede vakgebied van de ontwikkeling en zorg aan jonge baby’s, peuters en kleuters en hun ouders/verzorgers. Binnen de leerstoel wordt aandacht besteed aan preventie en interventie en staat de kwaliteit van de ouder-kind relatie centraal. Deze leerstoel wordt gefinancierd door Dimence, geestelijke gezondheidszorg.