Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Geestdrift

Geestdrift

Samenwerken op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg

De Academische Werkplaats 'Geestdrift' is opgericht in 2003. In dat jaar spraken GGz Eindhoven & de Kempen, GGz Midden Brabant en Tilburg University af om structureel samen te gaan werken aan academisering en verbetering van de kwaliteit van zorg. In 2005 is de GGz Regio Breda toegetreden tot Geestdrift, als vierde samenwerkingspartner binnen de academische werkplaats. (Inmiddels zijn GGz Midden Brabant en GGz Regio Breda gefuseerd in GGz Breburg).

Doelen van Geestdrift

Evenals de andere academische werkplaatsen van Tranzo heeft het Geestdrift programma twee essentiële doelen: (1) het uitvoeren van een langlopend onderzoeksprogramma, dat door de partijen samen is vastgesteld en waarin allen investeren; (2) het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen praktijk en wetenschap. Dit gebeurt bijvoorbeeld door symposia en studiedagen waarbij beide partijen aanwezig zijn, het uitwisselen van sprekers voor lezingen en gastcolleges, het gezamenlijk publiceren van wetenschappelijke artikelen, het samenwerken bij deskundigheidsbevordering, en het wederzijds gebruik maken van databases en bibliotheken.

Het Geestdrift onderzoeksprogramma richt zich op twee hoofdlijnen:

  1. Evaluatie- en Effectonderzoek in de GGz (EEG).
    Dit is een zorginhoudelijke onderzoekslijn gericht op het primaire proces in de GGz.

  2. Beleid, Organisatie en Informatiemanagement in de GGz (BOIG).
    Deze onderzoekslijn is gericht op het management en de ondersteunende en voorwaardenscheppende processen in de GGz.
    Bekijk de lopende onderzoeksprojecten


Filmpjes over onze onderzoeksprojecten (YouTube)

Extra begeleiding nodig voor werknemers met psychische problemen (links) & Return to work after common mental disorders (rechts)

Onderzoek Antistigma Interventies: Masterclass Prof.dr. Graham Thornicroft (links) & Promotieonderzoek 'In beeld maar toch dichtbij' (rechts)

Rol bedrijfsarts bij ziekteverzuim door psychische problemen