Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Modelgetrouwheid en effectiviteit van IHT (Intensive Home Treatment) - Extern promotieonderzoek

Drs. E.J.D. Prinsen Prof. dr. J.D. Kroon Prof dr. C.L. Mulder

Intensive Home treatment (IHT) is in Nederland een relatief nieuw model voor het bieden van intensieve psychiatrische crisisbehandeling in de thuissituatie van de patiënt. Het is onduidelijk in hoeverre IHT-teams in Nederland modelgetrouw werken. Tevens is er geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van IHT-teams in Nederland. Ook internationaal is er weinig onderzoek en geen enkele studie die een verband legt tussen modelgetrouwheid en effectiviteit. In deze studie zal worden onderzocht of er een relatie is tussen de score op de modelgetrouwheidsschaal en de effecten van IHT op de patiënttevredenheid, het aantal en de duur van opnames en het functioneren van de patiënten. Er zal worden onderzocht of de vertaalde en aangepaste CORE modelgetrouwheidschaal valide toepasbaar is als indicator voor de mate waarin IHT is gerealiseerd. De mate van modelgetrouwheid binnen IHT-teams in Nederland zal in kaart worden gebracht. Dit wordt gedaan door 20 IHT-teams te auditten en binnen die 20 teams patiënten te volgen.