Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Be a Barista: Praktijkonderzoek naar de meerwaarde van eigentijdse leer-werkprojecten voor mensen met complexe problematiek

R. Sagel MSc. Prof.dr. Ch. Van Nieuwenhuizen Dr. D.P.K. Roeg

Be a Barista is een praktijkonderzoek naar de meerwaarde van eigentijdse leer-werktrajecten in Nederland voor mensen met complexe problematiek. De doelgroep betreft mannelijke veelplegers met complexe problematiek. Het onderzoek heeft twee doelstellingen: 1) de evaluatie van geschiktheid en bijdrage van dit type eigentijdse leer-werkprojecten met het oog op maatschappelijk en persoonlijke herstel, en 2) meer inzicht verschaffen in wat deze doelgroep beweegt en hoe hulpverlening hierop kan inspelen. In het onderzoek wordt samengewerkt met 5 verschillende leer-werktrajecten die worden gekenmerkt door een hip karakter en opleiden tot een beroep dat tot de verbeelding spreekt. De projecten staan midden in de samenleving en worden getrokken door ervaringsdeskundigen, ambachtslieden en ondernemers die een sterk karakter hebben en een rolmodelfunctie. Gedurende het onderzoek zullen 20 deelnemers van de verschillende werk-leertrajecten voor 12 maanden gevolgd worden. Dit zal worden gedaan o.b.v. een naturalistisch design met kwantitieve (ESM, vragenlijsten) en kwalitatieve onderzoeksmethodes (interviews) met 3 meetmomenten (baseline en na 3 en 12 maanden). Ook zal de werkwijze van de verschillende leer-werktrajecten in kaart worden gebracht.