Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Profielen van jeugdige delinquenten met een aan autisme verwante stoornis - Promotieonderzoek

Drs. A.X. Rutten Prof. dr. Ch. van Nieuwenhuizen Prof. dr. R.R.J.M. VermeirenDit promotieonderzoek heeft als doel om a) meer zicht te krijgen op het vóórkomen van aan autisme verwante stoornissen bij jeugdigen die delicten plegen en b) te onderzoeken of deze jeugdigen specifieke delicten plegen. Het is daarbij belangrijk dat bij deze groep de juiste diagnose wordt gesteld. Door de afname van verschillende diagnostische instrumenten in combinatie met een gedeelte van een monitor 'jeugdcriminaliteit' wordt dit in kaart gebracht.
Concrete onderzoeksvragen zijn:
- Meten screeningsinstrumenten gericht op autisme zoals de Autisme Quotiënt en de Vragenlijst Inventarisatie Sociaal Gedrag hetzelfde bij jeugdigen die delicten hebben gepleegd als bij degenen die geen delicten hebben gepleegd?
- Is er sprake van een over- dan wel ondervertegenwoordiging van aan autisme verwante stoornissen bij bepaalde delictcategorieën?
- Zijn er aanwijzingen dat bepaalde symptomen van aan autisme verwante stoornissen beschermend dan wel juist risicoverhogend werken wat betreft delictrecidive?
Dit project wordt gefinancierd door de GGzE.
Contactpersoon: Drs. Alexa Rutten