Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Onderzoek naar de risico- en protectieve factoren in de ontwikkeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking - Promotieonderzoek

Drs. P.J.G. Nouwens Prof. dr. Ch. Van Nieuwenhuizen Prof. dr. P.J.C.M. Embregts


Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, IQ tussen 50 en 85, vormen een kwetsbare groep. Dit komt omdat bij veel jongeren uit deze doelgroep er sprake is van een combinatie van een intellectuele beperking en psychische en/of gedragsproblemen. Wanneer deze jongeren niet tijdig adequaat worden geholpen is de kans op persisterende problemen groot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking doen een groot beroep op de gehandicaptenzorg nadat ze vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis hebben. Dit onderzoek richt zich op de risico- en beschermende factoren van deze jongeren. Risicofactoren zijn factoren (gebeurtenissen, kenmerken van individuen en opvoeding, e.d.) die samenhangen met grotere kans op ongunstige ontwikkelingsuitkomsten van jeugdigen. Daarbij lijkt niet alleen de aard van de risicofactor maar ook het aantal risicofactoren een belangrijke rol te spelen. Daarnaast zijn er ook protectieve factoren. Protectieve factoren worden in dit onderzoek opgevat als persoonlijke, sociale of institutionele bronnen die de competentie van de jeugdige of de opvoeders vergroten en een succesvolle ontwikkeling stimuleren. Het onderzoek start met een analyse van de gegevens van jongeren met een LVB die zich aanmelden in de gehandicaptenzorg. Retrospectief wordt er onderzoek gedaan naar relevante aspecten van de voorgeschiedenis, de gezinskenmerken en persoonlijke kenmerken van de jongeren. Met behulp van latente klasse analyse wordt onderzocht of er groepen jongeren zijn met een onderscheidbaar profiel op bepaalde kenmerken. Op basis van deze profielen wordt er verder onderzoek gedaan naar de verbetering van de hulpverlening aan deze jongeren.