Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

TCC: Transmural Collaborative Care: Depression and Anxiety disorders with concomitant Physical Symptoms - Promotieonderzoek

Drs. J.F. van Eck - van der Sluijs Prof. dr. C.M. van der Feltz-Cornelis Dr. Rijnders, Dr. M. ten Have


In dit onderzoek wordt een transmuraal collaborative stepped care model voor patiënten met een depressie, gegeneraliseerde angststoornis of paniekstoornis en bijkomend drie of meer lichamelijke klachten vergeleken met gebruikelijke zorg.

De interventiegroep van het onderzoek ontvangt collaborative stepped care, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende onderdelen die afzonderlijk effectief zijn gebleken in de beoogde patiëntengroep:
 • Een begeleide zelfhulpinterventie met als doel beter zelfmanagment. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zelfhulpwerkboek met begeleiding op basis van cognitieve gedragstherapie door een psycholoog.
 • Problem Solving Treatment (PST).
 • Graded activity begeleid door een fysiotherapeut.
 • Medicatie: antidepressivum en pijnmedicatie volgens protocol.
 • Consultation letter met diagnose(s), gegeven behandelingen en effect en behandeladviezen voor de huisarts.
  De controlegroep ontvangt gebruikelijke poliklinische zorg bij GGz Breburg en bij de huisarts.
  De kosteneffectiviteit van het collaborative stepped care model met consultation letter in vergelijking met gebruikelijke zorg wordt geëvalueerd. De behandelrespons zal worden beoordeeld aan de hand van het aantal lichamelijke klachten (primaire uitkomstmaat) en de ernst van de depressie of angststoornis (secundaire uitkomstmaat). Daarnaast wordt onder andere gekeken naar algemeen functioneren, copingstrategieën, tevredenheid van de patiënt over de huisarts en gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen.
  Resultaten van deze studie kunnen bijdragen aan behandelopties voor deze complexe patiëntengroep.
  Deze studie wordt uitgevoerd bij het TopKlinisch Centrum: Lichaam, Geest en Gezondheid van GGz Breburg.
  Contactpersoon: Drs. Jonna van Eck van der Sluijs