Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Kennisnetwerk Gezondheidseconomie

Tranzo academische werkplaats gezondheidseconomie

Bij Tranzo wordt op verschillende plekken economisch onderzoek verricht. In de eerste plaats binnen de leerstoelen van Johan Polder en Richard Janssen. Daarnaast wordt in de academische werkplaatsen, met name ‘Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg’, aan verschillende gezondheidseconomische thema’s gewerkt. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn determinanten van zorggebruik, kosten van de vergrijzing, patiëntenlogistiek en ketenzorg, prestatiemetingen, en de invloed van de financieringssystematiek op kosten en kwaliteit van zorg.

Door de verschillende onderzoekers wordt intensief samengewerkt, zowel door het verrichten van gezamenlijk onderzoek als het organiseren van interne en externe bijeenkomsten. Samenwerkingspartners buiten Tranzo zijn ondermeer het Centraal Planbureau, de Nederlandse Zorgautoriteit, Netspar, het Instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg, EMGO en Menzis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekostigt de leerstoel Economische Aspecten van Gezondheid en Zorg, die door Johan Polder wordt bekleed.

Coördinatoren:

Hoogleraren: