Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Publieke Gezondheid Brabant

Tranzo academische werkplaats publieke gezondheid

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Sinds januari 2004 is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (AWPG Brabant) bij Tranzo actief. In deze academische werkplaats werken samen:

Het RIVM heeft in dit verband een bijzondere leerstoel Openbare Gezondheidszorg gevestigd bij Tranzo. Hans van Oers is per 1 februari 2004 als hoogleraar Openbare Gezondheidszorg bij Tranzo aangesteld.

De missie van de AWPG Brabant is het bevorderen van evidence-based werken in de lokale publieke gezondheidszorg om te komen tot een betere preventie. Daarbij worden de volgende 2 wegen bewandeld:

  1. Het uitvoeren van een langlopend onderzoeksprogramma 

  2. Het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen praktijk en wetenschap.
    De visie van waaruit wordt gewerkt is:

    1. Kennisbehoeften uit de praktijk en het lokaal beleid zijn leidend. Binnen de AWPG Brabant stimuleren, ondersteunen en verdiepen wij onderzoek dat wordt geïnitieerd door GGD'en en/of gemeenten.

    2. Realisatie van doelen door langdurende samenwerking tussen medewerkers van de deelnemende organisaties. Dit gebeurt deels door de inzet in natura, deels op basis van verworven subsidies.

    3. Voor kennisuitwisseling sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren en culturen.Eerste Frans Damen lezing:

Dwars denken

Klik hier voor de presentatie

De Kennismakelaar: Kortdurende onderzoeken voor gemeenten

Meer informatie over de Kennismakelaar

Factsheets van de onderzoeken

Filmpjes projecten Kennismakelaars: 1, 2, 3

Samenwerken voor een betere publieke gezondheid