Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Sociaal Werk

Tranzo academische werkplaats sociaal werk

De rol van het maatschappelijk werk in Nederland verandert nu burgers steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor hun welzijn. Om die verandering beter te onderbouwen, is aan Tilburg University een Academische Werkplaats Sociaal Werk ingericht bij Tranzo. De hoogleraren René Schalk en Tine van Regenmortel gaan in samenwerking met het werkveld onderzoeken hoe sociaal werk effectief kan bijdragen aan de participatiesamenleving. Door het nieuwe overheidsbeleid verandert de rol van professionals op het gebied van zorg en welzijn van het geven van ondersteuning aan individuen of gezinnen, naar het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen en het activeren van sociale netwerken. Die nieuwe rol is echter nog niet goed onderzocht. Binnen de Academische Werkplaats Sociaal Werk wordt het sociaal werk beter onderbouwd vanuit zowel theorie als praktijk, onder meer door de opbrengst van het maatschappelijk werk te onderzoeken en door de onderzoeksactiviteiten van hogescholen en universiteiten met elkaar te verbinden. Met de onderzoeksresultaten kan uiteindelijk de efficiëntie en effectiviteit van het sociaal werk worden verbeterd. De academische werkplaats wordt gefinancierd door de Stichting Sociaal Werk, een initiatief van NIM Maatschappelijk Werk in Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Coördinator:

  • Prof. Dr. Tine van Regenmortel

Hoogleraar: