Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Verslaving

Tranzo academische werkplaats verslaving


Binnen het onderzoeksprogramma van Tranzo wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan verslaving en verslavingszorg. Zo werkt Tranzo samen met:

  • het Instituut voor Leefwijzen en Verslaving (IVO),
  • Novadic-Kentron
  • en IrisZorg.

In 2016 zijn vooral veel internationale activiteiten verricht. De samenwerking met de University of Stavanger is in 2016 gecontinueerd, vooral rond de thema’s ervaringsdeskundigheid en recovery.  In september is deelgenomen aan een door Manchester Metropolitan University georganiseerde bijeenkomst met als doel een nieuw internationaal netwerk te starten. De thema’s ervaringsdeskundigheid en recovery komen ook hier aan bod. Verder is prof. dr. Henk Garretsen lid van het Scientific Committee van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction te Lissabon. Daarnaast is hij vanuit ZonMw werkzaam als Scientific Coördinator van het Europese Research Area Network on Illicit Drugs.

Vanuit de academische werkplaats verslaving is in 2016 door dr. Leonieke van Boekel en anderen gepubliceerd over het thema stigmatisering van mensen met een alcohol- of drugsverslaving en zijn er internationale presentaties verzorgd. Daarnaast werkt dr. Evelien Brouwers mee aan de cochrane review 'Workplace interventions for preventing job loss and other work related outcomes in workers with alcohol misuse'.

Binnen Nederland wordt structureel samengewerkt met het Instituut voor Leefwijzen en Verslaving in Rotterdam. In dit kader is prof. dr. Henk Garretsen voorzitter van de werkgroepen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de zorgstandaarden “Alcohol” en “Opiaten”.

In april 2016 is Hendrik Roozen naar New Mexico gegaan om daar zijn expertise op het gebied van verslaving in te zetten bij ‘The Center on Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions’ (CASAA). Tot april was Hendrik coördinator van en bijzonder hoogleraar Verslaving binnen deze werkplaats. Het expertisegebied van de nieuwe voorzitter van Tranzo ligt op het terrein van verslaving. Haar komst zal in 2017 een extra impuls geven aan de academische werkplaats.


Voor informatie over de Academische Werkplaats Verslaving kunt u terecht bij prof. dr. Henk Garretsen.