Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Technological and Social Innovation for Mental Health

AW Technological and social innovation

Innovatief vermogen in de (geestelijke) gezondheidszorg schiet te kort in een wereld van  veranderende maatschappelijke verhoudingen, klantvragen en de veelvoud aan technologische ontwikkelingen. GGzE, TU/e (Center for Humans and Technology) en Tilburg University (Tranzo) herkennen het enorme potentieel dat sociale en technologische innovaties kunnen brengen in de zorg en (zelf) ondersteuning rondom mentale gezondheid. Zij willen hun samenwerking op bestuurlijk en strategisch niveau bestendigen in een interuniversitaire onderzoeks- en kennisinfrastructuur  waarin praktijk en wetenschap samen komen. Samen hopen zij meetbare en voelbare stappen te zetten om kwaliteit van leven te verhogen voor de vele mensen die kampen met problemen ten aanzien van hun mentale gezondheid. Met deze Academische Werkplaats worden de opgebouwde contacten en lopende onderzoeks- en innovatieprojecten versterkt en structureel verankerd in de onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de partnerorganisaties.

Interuniversitaire Academische Werkplaats
De Academische Werkplaats ‘Technological and Social Innovation for Mental Health’ is een langdurige, structurele interuniversitaire samenwerking. Met deze samenwerking ambieren partijen een inhoudelijke verdiepingsslag te maken die verbinding maakt tussen praktijk (GGzE) en wetenschap (Center H&T, TU/e en Tranzo, TiU), en tussen technologische innovatie (Center H&T, TU/e) en sociale innovatie (Tranzo, TiU). Deze interuniversitaire Academsiche Werkplaats focust zich op drie thema’s:

  • Transitie in de mentale gezondheidszorg
  • Gezonde omgeving
  • Gepersonaliseerde mentale gezondheid