Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Kennisnetwerk Zorginnovatie

Tranzo academische werkplaats zorginnovatie

Het kennisnetwerk Zorginnovatie is een interfacultair netwerk van onderzoekers van Tilburg University en tevens een thematische verbinding van onderzoekers van Tranzo. Het kennisnetwerk ‘Zorginnovatie’ beweegt zich op het grensvlak van sociale en technologische innovatie. Mogelijkheden en (rand)voorwaarden voor de implementatie en opschaling van innovaties in de dagelijkse zorgpraktijk hebben onze speciale aandacht. Sociale en technologische zorginnovatie worden integraal benaderd. De zorginnovaties richten zich op het toekomstbestendig maken van de zorg, de eigen regie van patiënten en mantelzorgers en bevordering van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Aan de perspectieven en belangen van de verschillende stakeholders in de zorg (onder andere patiënt, informele zorg, zorgprofessional, organisatie en financier) wordt aandacht besteed.

Interfacultair kennisnetwerk

Het kennisnetwerk Zorginnovatie is een interfacultair netwerk waarin onderzoekers van Tilburg University met verschillende achtergronden en uiteenlopende projecten kennis uitwisselen over onderzoek naar zorginnovaties. Het kennisnetwerk is een samenwerkingsverband tussen Tilt (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society), TiSEM (Tilburg School of Economics and Management), ERISS (European Research Institute in Service Science), Tias (business school van Tilburg University), TiCC (Tilburg center for Cognition and Communication) en Tranzo (wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn). Maandelijks worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij elke keer een project over een sociale of technologische innovatie centraal staat. Vervolgens is er ruimte voor kennisuitwisseling en discussie over dit specifieke onderwerp.