Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Symposium Bouwen aan betere (toegang tot) jeugdhulp

Tools en inzichten voor praktijk en beleid

Datum: 13 December 2018
Tijd: 13.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Dante Building DZ01, Campus Tilburg University
Aanmelden: u kunt zich hier aanmelden


De gemeentelijke toegang heeft een prominente plek in het decentrale stelsel voor jeugdhulp. Samen met ouders en jeugdigen beslissen jeugdprofessionals over de inzet van passende hulp. Welke afwegingen maken zij daarbij? Wat is eigenlijk de gewenste outcome van jeugdhulp? En welke beleidskeuzes helpen om de veelbelovende transformatie waar te maken? We delen uitkomsten van een driejarig onderzoek naar de toegang jeugdhulp vanuit het perspectief van professionals én beleidsmakers.   

Programma

(klik open voor meer info)

13.00 - 13.30 uur: Ontvangst met koffie/thee


13.30 - 13.40 uur: Opening & welkom

13.40 - 13.55 uur: Samen met de praktijk al onderzoekend transformeren: naar gezamenlijk met ouders en jeugdigen beslissen over hulp

Door Monique Cornelisse en Eva Blaauw, docentonderzoekers Avans Hogeschool

Drie jaar lang is samen met jeugdprofessionals, ouders, gemeenten en onderzoekers gewerkt aan de verbetering van de toegang tot de jeugdhulp. Specifiek gericht op het gezamenlijk met ouders en jeugdigen beslissen over hulp, in de situaties waar dat niet vlekkeloos verloopt. Al werkenderwijs met elkaar zoeken, leren en transformeren. Wat levert dat op? Hoe is het proces verlopen? Welke keuzes hebben we gemaakt? En welke concrete praktijkverbeteringen vormen het resultaat? In deze presentatie nemen we je in vogelvlucht mee door de verschillende fasen van ons handelingsonderzoek en staan we stil bij betekenisvolle momenten, leeropbrengsten, het eindresultaat en de implementatie hiervan.

Het onderzoek ‘Verbetering van de toegang tot de jeugdhulp’ vond plaats van 2015 tot eind 2018 en is een samenwerking tussen Tranzo, Avans Hogeschool, de gemeenten Breda, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht en de GGD West Brabant. ZonMw heeft het onderzoek gefinancierd.

13.55 - 14.10 uur: Toegang om de hoek: de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp in relatie tot de outcome

Door Arthur Rijkers, onderzoeker GGD West-Brabant

Bestuurders en beleidsmakers zien de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp als een belangrijk instrument om de gewenste uitkomsten (outcome) van jeugdhulp te bereiken. Die uitkomsten hebben zowel betrekking op het welzijn en de zelfredzaamheid van jeugdigen en hun ouders maar ook op de efficiëntie en doelmatigheid (kosten) van de hulp. Hoe verhoudt de gemeentelijke toegang zich tot deze verschillende uitkomstmaten? Kunnen we de outcome van jeugdhulp toeschrijven aan specifieke beleidskeuzes?


14.10 - 15.25 uur: Parallelsessies (keuze uit 4 workshops)

Workshop 1 ‘Heb je BRAM al geraadpleegd?’. Werken met een laagdrempelige tool voor het gezamenlijk met ouders en jeugdigen beslissen over hulp.

Eva Blaauw en Monique Cornelisse, docentonderzoekers Avans Hogeschool, Danielle Ritsema, jeugdprofessional gemeente Breda

In deze workshop gaan we samen met een jeugdprofessional en een ouder aan de slag met BRAM, de online ondersteuningstool voor gezamenlijke besluitvorming met ouders en jeugdigen. Aan de hand van een praktijksituatie word je uitgenodigd om je zowel te verplaatsen in het perspectief van de ouder als van de professional en vervolgens, met gebruik van de tool, tot een gezamenlijke en verantwoorde keuze te komen. Uiteraard gaan we hierover ook met elkaar in gesprek.

BRAM is het resultaat van het onderzoek ‘Verbetering van de toegang tot de jeugdhulp’, dat plaats vond van 2015 tot eind 2018. Het onderzoek is een samenwerking tussen Tranzo, Avans Hogeschool, de gemeenten Breda, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht en de GGD West Brabant. ZonMw heeft het onderzoek gefinancierd.


Workshop 2 Investeren in transformeren? Beleidskeuzes voor de komende jaren

Arthur Rijkers

Gemeenten hebben de uitdaging om zorginhoudelijke doelstellingen van de jeugdwet (eigen kracht, de-medicaliseren, hulp op maat) te combineren met een financiële bezuinigingsdoelstelling. Gedreven door financiële tekorten zien we inspanningen in gemeenten om de kosten van jeugdhulp op korte termijn terug te dringen. De transformatie vraagt echter ook om investeringen in het stelsel, bijvoorbeeld in meer preventie en de inzet van het voorliggend veld. Die investeringen kunnen er op langere termijn toe leiden dat ouders en jeugdigen minder aanspraak doen op jeugdhulp. We gaan met elkaar in gesprek over keuzes die de gemeenten (kunnen) maken om de transformatie in de komende jaren waar te maken.
Workshop 3 Wat vinden ouders belangrijk in gezamenlijke besluitvorming en hoe komen we daar?

Workshop verzorgd door oudervertegenwoordigers van LOC Zeggenschap in Zorg.

De jeugdwet stelt dat ouders en jeugdigen zoveel mogelijk de regie hebben in hun hulpverleningsproces. Dat is heel mooi natuurlijk, en in gesprek met jeugdprofessionals horen we geregeld dat zij al zo werken. Tegelijkertijd ervaren kinderen, jongeren en ouders dit niet altijd zo. Is het een verschil in interpretatie of heeft het meer om het lijf? Wanneer voelt een kind, jongere of ouder zich gehoord, wat motiveert hen en wat hebben zij nodig van een professional?

Het LOC heeft onderzoek gedaan naar wat ouders belangrijk vinden, dit heeft geresulteerd in een aantal ‘sleutels’ voor jeugdprofessionals. Wat zijn deze sleutels en wat vraagt het van de jeugdprofessional om deze in de praktijk te kunnen brengen? Volgens ons gaat het dan vaak om de kleine dingen die ‘t ‘m doen.

Graag gaan wij, oudervertegenwoordigers van LOC zeggenschap in zorg, met jullie in gesprek over hoe we het ouder- en kindperspectief werkelijk leidend kunnen laten zijn in het gezamenlijk beslissen.
Workshop 4 Beproef de zelfevaluatietool toegang en samenhang sociaal domein.

Herma Ooms/Integraal werken in de Wijk, NJI, Sabrina Paling/Toezicht Sociaal Domein, inspectie en één van de deelnemende gemeenten, Sylvia Sanders en Lizanne van Diepenbeek van CJG Plus/de Kempen

Met de evaluatie middels de tool kunnen gemeenten en uitvoeringspartners de organisatie van toegang en samenhang in de zorg en ondersteuning in het brede sociaal domein zelf beoordelen met als doel de zorg en ondersteuning te kunnen optimaliseren.

De evaluatie is opgezet vanuit de inwoner en de weg die de inwoner mogelijkerwijs aflegt in het sociaal domein wanneer er hulp of ondersteuning nodig is. De evaluatie geeft een beeld van hoe het is gesteld met de toegang tot benodigde hulp en ondersteuning en de samenhang in hulp en ondersteuning en is dit najaar ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW). De uitgebreide beproeving in 5 gemeenten vindt volop plaats, waarvan in januari 2019 de oogst wordt opgehaald. Kort hierna zal de tool opgeleverd worden voor breed gebruik.

In de workshop presenteren we de tool, deelt een proeflocatie de eerste ervaring, maar doen we ook een korte test. Hoe is het gesteld met de Toegang in uw gemeente of uitvoeringsorganisatie?


15.25 – 15.45 uur: Pauze

15.45 - 16.05 uur: Wat leveren de resultaten van de onderzoeken over de toegang tot de jeugdzorg binnen en buiten West-Brabant op?

Door Coen Dresen, oud bestuurder Juzt

Wat gaan de gemeenten in West-Brabant met de uitkomst van de onderzoeken over de toegang tot de jeugdzorg doen? Als West-Brabant met deze onderzoeken een best practice in de jeugdzorg is, hoe leren andere regio’s daar dan van? Of moeten alle gemeenten en regio’s hun eigen leerervaring opdoen? Zal de vormvrijheid in de toegang uiteindelijk een kans of een risico voor de nieuwe jeugdhulp blijken te zijn?

16.05 - 16.25 uur: Breda brengt jeugd samen!

Door Marianne de Bie, wethouder Jeugd gemeente Breda

Samen mét jeugd maken we van Breda een kindvriendelijke stad waar elk kind veilig en gezond kan opgroeien. Als gemeenten staan we voor de uitdaging om de jeugdhulp door te ontwikkelen naar een duurzaam en hoog kwalitatief stelsel.

16.25 – 16.45 uur: Uitreiking K2 prijs. De kunst van het normale.

Meer informatie & aanmelden

Aanmelden is gratis.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
Tranzo, Academische Werkplaats Jeugd
Secretariaat: Ria Zandbergen
Tranzo@tilburguniversity.edu
013 – 466 2969


Wanneer: 13 december 2018 13:00

Einddatum: 13 december 2018 17:30

Prijs: Gratis