Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Zorgsalon 21 juni 2018 Ambulantisering: terug naar de bedoeling

Met ambulantisering bedoelen we het zo veel mogelijk deelnemen aan en wonen in de maatschappij van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Het beleid van ambulantisering in Nederland is vanouds te kenschetsen als “bezint eer ge begint”. Ons land was één van de laatsten die serieus werk maakte van beddenafbouw in de psychiatrie. We waren dubbelkampioen: in beddenaantallen en intensieve ambulante zorg.


Maar met de beddenafbouw van de afgelopen jaren veranderde ook de bekostiging en inrichting van de zorg, en gaan de discussies over wachtlijstproblemen, productiedruk en crisisbeheersing. Opbouw van ambulante zorg en mogelijkheden voor participatie stagneerden. De kwaliteit van leven van mensen met psychische problemen ging er volgens metingen niet op vooruit. En die van hun hulpverleners al evenmin.

Deze zorgsalon gaat over empowerment en ruimte maken voor gewenste veranderingen: voor hulpverlener en hun cliënten, in de samenwerking tussen GGZ en sociaal domein, en tussen aanbieders en financiers.

Locatie: Dante Building, Tilburg University (zaal DZ 1), ontvangst en borrel in foyer D

Aanmelden: u kunt zich hier aanmelden

 

Programma

14.45 – 15.00      Ontvangst met koffie en thee
15.00 – 15.10      Welkom door dagvoorzitter Prof. dr. Dike van de Mheen
15.10 – 15.50      Presentaties van de sprekers (meer info volgt)
15.50 – 16.45      Discussie met de zaal
16.45                  Afsluitend hapje en drankje


Wanneer: 21 juni 2018 14:45

Einddatum: 21 juni 2018 17:00

Prijs: Gratis