Tranzo

Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag.

Tranzo

Zorgsalon 27 maart 2014 - De Participatiewet Arbeidsparticipatie: droom of daadwerkelijk te realiseren?!

Met de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking treedt, worden de Wet ‘Werk en Bijstand’, de WSW en de Wajong onder verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht en samengevoegd.

Gemeenten, werkgevers, werknemers en het rijk hebben een belangrijke rol in deze decentralisatie en verandering om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. Wat hebben werknemers en werkgevers nodig om hun verantwoordelijkheid te pakken? Hoe kan er invulling worden gegeven aan ‘inclusief’ werkgeverschap? Centraal staat wat ervoor nodig is om de Participatiewet echt te laten werken aan de omvorming van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.


Klik hier voor de presentaties.


Wanneer: 27 maart 2014 14:45

Einddatum: 27 maart 2014 17:00

Stuur door

Wat is de uitkomst van tien plus acht