Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Zorgsalons

Wat is een Zorgsalon precies?

Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, zorgverleners, clienten/patienten, preventiewerkers uit de zorgsector, voor onderzoekers en voor eenieder die geïnteresseerd is in het Tranzo-programma.
Tijdens de Tranzo Zorgsalon geven eerst twee of drie sprekers vanuit verschillend perspectief (wetenschap, professional en burger/zorgvrager) kort hun visie op het onderwerp. Daarna is volop ruimte voor discussie.

Ieder jaar organiseren we een aantal zorgsalons. Aan deelname van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Zorgsalons 2019

De zorgsalons van 2019 staan in het teken van ‘Veerkrachtige samenleving’  en vinden plaats op 28 maart, 27 juni, 26 september en 21 november.

 • 22-03-2018Evenement

  Zorgsalon Arbeidsparticipatie door gedragsinnovatie
  Deze zorgsalon heeft al plaatsgevonden. Gezondheid is meer dan ooit een kwestie van gedrag. Stoppen met roken, voldoende bewegen, een gezond dieet en gematigd drinken dragen substantieel bij aan de gezondheid van werknemers. Om duurzame inzetbaarheid en arbeidsvreugde te vergroten kunnen werkgevers hun personeel helpen dit voor elkaar te krijgen. Gebaseerd op psychologische inzichten, biedt de gedragseconomie uitkomsten voor de uitdagingen die horen bij een gezonde levensstijl. Lees meer

 • 21-06-2018Evenement

  Zorgsalon 21 juni 2018 Ambulantisering: terug naar de bedoeling
  Deze zorgsalon heeft al plaatsgevonden. Met ambulantisering bedoelen we het zo veel mogelijk deelnemen aan en wonen in de maatschappij van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Het beleid van ambulantisering in Nederland is vanouds te kenschetsen als “bezint eer ge begint”. Ons land was één van de laatsten die serieus werk maakte van beddenafbouw in de psychiatrie. We waren dubbelkampioen: in beddenaantallen en intensieve ambulante zorg. Lees meer

 • 20-09-2018Evenement

  Zorgsalon 20 september 2018 Het Preventieakkoord voor een Gezonde Generatie: wat is daarvoor nodig?
  Deze zorgsalon heeft al plaatsgevonden en ging over het Preventieakkoord. De drie thema’s overgewicht, roken en alcohol werden vanuit verschillende perspectieven worden belicht. Lees meer

 • 08-11-2018Evenement

  Zorgsalon 8 november 2018 Transformeren op z'n Tilburgs: een voorbeeld voor iedereen!
  Deze zorgsalon heeft al plaatsgevonden. Met ‘Transformeren op z’n Tilburgs’ geeft de gemeente Tilburg, samen met haar partners in het sociaal domein, vorm aan de transformatie als gevolg van de decentralisaties. Met een fundamenteel andere werkwijze tracht gemeente Tilburg haar veranderende gemeentelijke rol in de participatiemaatschappij te vervullen. Lees meer

Presentaties

Presentaties van zorgsalons die reeds hebben plaatsgevonden vindt u in het overzicht 'Presentaties Symposia & Zorgsalons'.