Tranzo

Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag.

Tranzo

Zorgsalons

Wat is een Zorgsalon precies?

Een Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, zorgverleners, clienten/patienten, preventiewerkers uit de zorgsector, voor onderzoekers en voor eenieder die geïnteresseerd is in het Tranzo-programma.
Tijdens de Tranzo Zorgsalon geven eerst twee of drie sprekers vanuit verschillend perspectief (wetenschap, professional en burger/zorgvrager) kort hun visie op het onderwerp. Daarna is volop ruimte voor discussie.

Ieder jaar organiseren we 4 zorgsalons. Aan deelname van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Zorgsalons 2016

De zorgsalons van 2016 staan in het teken van ‘Zorg voor Kwetsbare groepen’  en vinden plaats op 17 maart, 23 juni,  22 september en 17 november.

Zorgsalons 2017

Informatie over de zorgsalons welke in 2017 zullen plaatsvinden volgt zo snel mogelijk.


Presentaties

Presentaties van zorgsalons die reeds hebben plaatsgevonden vindt u in het overzicht 'Presentaties Symposia & Zorgsalons'.