Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Postacademisch onderwijsaanbod

Tranzo vindt het belangrijk om ook met postacademisch onderwijs een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Er worden drie leergangen aangeboden, bestemd voor bestuurders, directeuren en medisch specialisten met leidinggevende taken. Ze sluiten inhoudelijk aan op belangrijke ontwikkelingen in het zorgveld en worden rechtstreeks gevoed door onderzoek binnen Tranzo. In voortdurende interactie met de deelnemers combineren de docenten hun wetenschappelijke kennis met ervaringen en kennis uit de dagelijkse zorgpraktijk. Daarnaast bieden de programma’s ruimte voor intervisie, ter versterking van het persoonlijk leiderschap van de deelnemers.

De leiding van het postacademisch onderwijsaanbod berust bij prof. dr. Dike van Mheen.  

Masterclass voor Eerstelijns Bestuurders

De Masterclass voor eerstelijns bestuurders ging in 2009 voor het eerst van start. Het programma heeft inmiddels een grote naamsbekendheid verworven in het zorgveld. Het curriculum sluit aan op de ingrijpende veranderingen die zich in de eerstelijn voltrekken. Door de bezuinigingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving worden aan de stuurmanskunst van de bestuurders hoge eisen gesteld. Een van de meest prangende vraagstukken is de toenemende zorgvraag en het beperkt aantal zorgaanbieders. Zorgconcepten moeten worden aangepast en zelfmanagement geïmplementeerd. Daarnaast is de substitutie van de tweede naar de eerstelijnszorg is een belangrijke opgave waar bestuurders mee aan de slag moeten. Het curriculum sluit inhoudelijk op dit alles aan en wordt gecombineerd met een buitenlandse studiereis. Meer over Masterclass Eerstelijns Bestuurders.

Leergang Management voor Medici

Management voor Medici is een scholingsprogramma voor medisch specialisten en andere medici met managementtaken. Het programma is in 1994 opgezet door prof.dr.Jan Moen en wordt sinds 2012 uitgevoerd door de Academie voor Medisch Specialisten in samenwerking met Tranzo. Het bestaat uit 8 modules van 2 dagen met overnachting, waarin een groot aantal aspecten van medisch management de revue passeren. Het programma omvat scholing door gerenommeerde docenten, onderlinge discussie en dialoog, begeleide intervisie, literatuurstudie, huiswerkopdrachten en presentaties van deelnemers. Meer over Leergang Management voor Medici.

Meer informatie en aanmelding via: www.academiemedischspecialisten.nl.

Stolte Advanced Programme, reflectie en leiderschapsontwikkeling voor bestuurders

Deze leergang wordt het komend studiejaar voor de 22e keer georganiseerd en richt zich voornamelijk op de persoonsgebonden kwaliteiten van bestuurders in de zorgsector. Een leergroep van 12 bestuurders biedt met name via intervisie de gelegenheid tot kritische reflectie op de persoonlijke mentale kaart. In een ontspannen en veilige leeromgeving wordt onder leiding van Piet-Hein Buiting - arts, historicus en bedrijfskundige - de persoonlijke effectiviteit van de bestuurder vergroot. Meer over Stolte Advanced Programme.

Voor meer informatie over de leergangen kunt u contact opnemen met Gita Gokoel.

De Achtste Stolte Lezing

De Achtste Stolte Lezing werd op 24 november 2016 gehouden door prof. dr. Aad de Roo. 25 jaar stond hij als hoogleraar en directeur SWOOG in het centrum van het denken over management- en organisatievraagstukken in de gezondheidszorg. Met deze lezing blikte hij terug en vooruit en nam tevens afscheid als hoogleraar.