Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Onderwijs

In voortdurende interactie met de studenten/deelnemers combineren docenten hun wetenschappelijke kennis met ervaringen uit de dagelijkse zorgpraktijk. Tranzo biedt een Mastertrack Health Well-being & Society in de Master Sociologie en twee postacademische leergangen.

  • Mastertrack Health Wellbeing & Society
  • Mastersclass voor Eerstelijns Bestuurders
  • Stolte Advanced Programme

Postacademisch onderwijs

Tranzo vindt het belangrijk om ook met postacademisch onderwijs een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Er worden twee leergangen aangeboden, bestemd voor bestuurders en directeuren. Ze sluiten inhoudelijk aan op belangrijke ontwikkelingen in het zorgveld en worden rechtstreeks gevoed door onderzoek binnen Tranzo. In voortdurende interactie met de deelnemers combineren de docenten hun wetenschappelijke kennis met ervaringen en kennis uit de dagelijkse zorgpraktijk. Daarnaast bieden de programma’s ruimte voor intervisie, ter versterking van het persoonlijk leiderschap van de deelnemers.

De leiding van het postacademisch onderwijsaanbod berust bij prof. dr. Dike van Mheen.

Mastertrack Health Wellbeing & Society

Specialiseer je in gezondheidsbeleid, maatschappelijke veerkracht en gezondheid en welzijn. Centraal in de nieuwe Health, Wellbeing and Society track van de master Sociologie staat het inzicht dat duurzaamheid valt of staat met het creëren van veerkrachtige en gezonde gemeenschappen die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden zonder hun kernidentiteit te verliezen. Je analyseert hoe gezondheid en welzijn is verdeeld over Westerse samenlevingen. Maar ook hoe gezondheid en welzijn op maatschappelijk micro-, meso- en macroniveau kan worden verbeterd. Meer over Mastertrack Health Wellbeing & Society

Masterclass voor Eerstelijns Bestuurders

De Masterclass voor eerstelijns bestuurders ging in 2009 voor het eerst van start. Het programma heeft inmiddels een grote naamsbekendheid verworven in het zorgveld. Het curriculum sluit aan op de ingrijpende veranderingen die zich in de eerstelijn voltrekken. Door de bezuinigingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving worden aan de stuurmanskunst van de bestuurders hoge eisen gesteld. Een van de meest prangende vraagstukken is de toenemende zorgvraag en het beperkt aantal zorgaanbieders. Zorgconcepten moeten worden aangepast en zelfmanagement geïmplementeerd. Daarnaast is de substitutie van de tweede naar de eerstelijnszorg is een belangrijke opgave waar bestuurders mee aan de slag moeten. Het curriculum sluit inhoudelijk op dit alles aan en wordt gecombineerd met een buitenlandse studiereis. Meer over Masterclass Eerstelijns Bestuurders.

Stolte Advanced Programme, reflectie en leiderschapsontwikkeling voor bestuurders

Deze leergang wordt het komend studiejaar voor de 24e keer georganiseerd en richt zich voornamelijk op de persoonsgebonden kwaliteiten van bestuurders in de zorgsector. Een leergroep van 12 bestuurders biedt met name via intervisie de gelegenheid tot kritische reflectie op de persoonlijke mentale kaart. In een ontspannen en veilige leeromgeving wordt onder leiding van Piet-Hein Buiting - arts, historicus en bedrijfskundige - de persoonlijke effectiviteit van de bestuurder vergroot. Meer over Stolte Advanced Programme. Klik hier voor de folder en klik hier voor het deelnameformulier.

Voor meer informatie over de leergangen kunt u contact opnemen met Gita Gokoel.

De Achtste Stolte Lezing

De Achtste Stolte Lezing werd op 24 november 2016 gehouden door prof. dr. Aad de Roo. 25 jaar stond hij als hoogleraar en directeur SWOOG in het centrum van het denken over management- en organisatievraagstukken in de gezondheidszorg. Met deze lezing blikte hij terug en vooruit en nam tevens afscheid als hoogleraar.